Ta lidská svoboda (a ta moje paměť...)

in cesky •  10 months ago

Vzpomněl jsem si... To bylo tak dávno, že ani nevím, kdy to bylo... Bavil jsem se s někým. A ani už nevím s kým... A právě o svobodě. Ten někdo mi vyprávěl příběh z literatury. Snad ze španělské, z latinskoamerické, v té já teda plavu... Ono se to všechno přečíst nedá...

Ten příběh mi uvízl v paměti, tak ho teď předestřu. Třeba jste ho četli, třeba je obecně známý. Ale možná, že ne. A třeba ten příběh ani nebyl napsaný. Třeba si ho vymyslel ten, se kterým jsem se bavil. Kdo ví...

Bývalý velekněz jakéhosi vyvráceného inckého božstva živoří ve španlském vězení. Je zmrzačený. Snad oslepený, snad vykleštěný, na řetěze, zevnitř ho žere hlad a zvenčí štěnice a svrab. Je už velmi, velmi starý. Podrobnosti mi v paměti neutkvěly. Nevím už, proč ho vlastně nechali žít. Ale třeba to nevěděl ani on. Snad mu dávali šanci, aby konvertoval ke křesťanství a zachránil tak svoji duši před plameny pekelnými. Možná...

Existuje už tak dlouho, velmi dlouho. Neví, jestli si má přát, aby dál žil, nebo aby zemřel. Už se mu stírá hranice mezi jeho přítomností a fantazií. Rozhodně se necítí ani šťastný, ani svobodný.

Jak už to v takové situaci bývá, přestává člověk vnímat svou přítomnost a jeho mysl se upíná k minulosti. A on si vzpomněl, že mu jako úplnému dítěti, když zahájil něco na způsob mnišského noviciátu, zmínil, že existuje takové mocné zaklínadlo... Zaklínadlo, které dokáže vrátit čas. Že se dokážete dostat před konkrétní situaci. Přesně si to už nepamatoval...

A tak začíná v horečkách a při zimnici propátrávat svoji paměť. Jestli by tam to mocné zaklínadlo nenašel... A našel! Je si jist. Stačí vyslovit jedno slovo. A všechno se vrátí do doby, kdy Pizzaro sekl s prací pasáka vepřů...

Veleknězův osud se v ten okamžik radikálně změnil. Je šťastný a svobodný. Ne jeho žalářníci, ale on je pánem situace. Sačí jediné slovo... A oni to, chudáci, ani nevědí! Od toho okamžiku si zase užívá života, těší se z každého svého okamžiku. Má nade vším absolutní, nepředstavitelnou kontrolu. To slovo nikdy nevysloví. A časem šťastně zemře.

Znáte?
QmZdEgdEG3gM7H2SwXosyGgGNMV2NanfmiFcMKgeQgEc2i.png
@cleverbot
@banjo

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

What does it mean to "control my intelligence?".

I never said that! Are you feeling alright?!

This post has received a 1.48 % upvote from @drotto thanks to: @krakonos.

This post has received a 4.08 % upvote from @boomerang.

sneaky-ninja-sword-xs.jpg
Sneaky Ninja Attack! You have just been defended with a 3.34% upvote!
I was summoned by @krakonos. I have done their bidding and now I will vanish...

woosh
A portion of the proceeds from your bid was used in support of youarehope and tarc.

Abuse Policy
Rules
How to use Sneaky Ninja
How it works
Victim of grumpycat?

You got a 1.78% upvote from @brupvoter courtesy of @krakonos!

Loading...

Nebylo by tam něco veselejšího prosím? :)