Word Poetry Challenge #12 : "Kalayaan" | Tagalog Edition

in #wordchallenge6 years ago (edited)

Hello mga Makatang Pinoy!

Nais kong ipahayag panibagong edisyon ng "Word Poetry Challenge" (Tagalog Edition), ito'y isang patimpalak na naglalayong maipakita ang kagandahan ng tulang nilikha ng ating kapwa kababayan at sila'y gantimpalaan sa kanilang bukod tanging mga gawa na inilathala sa Steem Blockchain.

Ngayon, nasa ikalabing-dalawang edisyon na tayo ng naturang paligsahan na may panibagong tema para sa inyong mga entries.

"Kalayaan"

Ang patimpalak na ito ay ginagawa kada linggo para mas kapana-panabik para sa mga Pilipinong makata.

Panibagong Tuntunin : Upang mabigyan ng pagkakataon ang ibang mga Steemians na manalo sa naturang paligsahan, ang mga nanalo bilang Champion at 1st runner-up sa Word Poetry Challenge #11 ay pwedeng magsumite ng kanilang entries (na bibigyan ng upvotes), ngunit bilang pagbibigay ng pagkakataon sa ibang Steemians na manalo, ay hindi pwedeng hirangin sa paligsahan ngayon.

Paano Sumali sa Patimpalak na Ito?

"Kalayaan"

Simple lang, gumawa ng isang tula na tugma sa Tema para patimpalak na ito. Ang temang salita ay dapat maging pangunahing paksa ito sa iyong ginawang tula. Sa ngayon, ang ating temang salita ay "Kalayaan". Ang mga patnubay na ito ay dapat masunod para maging valid ang iyong entry.

Alituntunin | Panuntunan

 • Ang pamagat ng entry ay dapat : "Word Poetry Challenge #12 : Kalayaan"

 • Ang iyong unang tag ay dapat #wordchallenge

 • Ang entry sa paligsahang ito ay dapat Tagalog.

 • Ilagay mo sa comment section ang link ng iyong entry para maging valid ito.

 • Hanggang dalawa lamang ang maximum na entry sa paligsahang ito bawat user.

 • Lahat ng mga pinoy ay pwedeng makalahok sa paligsahang ito.

 • Ang nailathala ay dapat orihinal mong katha at hindi pa nailathala sa ibang sites (Automatic Disqualification kung mapatunayan)

 • Ang mga larawang gagamitin ay dapat orihinal o dapat maayos na nai-credit sa may-ari.

WP Tagalog.gif

Gantimpala

Winner - 5 Steem Dollars

1st runner-up - 3 Steem Dollars

2nd runner-up - 2 Steem Dollars

Ang deadline ng pagsumite ng Entries ay ngayong August 11, 2018 at 11:59 p.m. (UMAGA) (GMT +8). Ang mga huling mga naisumiteng entry ay hindi na tatanggapin.

Ang mga mananalo sa patimpalak na ito ay iaanunsyo sa August 12, 2018 (Sa Gabi) kasama na ang gantimpala sa mga mananalo.

Ang Ating Hurado ay si : @mhelrose


Maraming Salamat sa Sponsor ng Paligsahang ito

@donkeypong

At kay @surpassinggoogle na patuloy na sumusuporta sa mga gawa ng mga makatang Pinoy.

Paano Sumoporta sa Patimpalak na ito :

 • Gumawa at magsumite ng entry sa patimpalak na ito.
 • I-upvote ang post na ito.
 • I-resteem ang post na ito.
 • Magbigay ng donasyon (upvote, SBD/Steem donations, pag-anunsyo ng contest sa mga kakilala)
 • Kung nais mong magmungkahi ng Tema sa susunod na patimpalak, i-kontak mo ako sa Discord @jassennessaj#9609 o sa email [email protected]

Aasahan ko ang iyong Paglahok kabayan! :)

Ako'y lubos na nagpapasalamat kay @jason04 sa napakamatinding mga graphics design para sa paligsahang ito. Lubos ang aking galak sa iyong tulong, kabayan.

WP Tagalog.gif

Sort:  

Hello po sa lahat.. Ito po ang aking unang tampok pra sa edisyong ito. Sana'y inyong magustuhan.. Maraming Salamat po. https://steemit.com/wordchallenge/@chameh/word-poetry-challenge-12-kalayaan-a6a709212c9fe

Maraming salamat sa patuloy na pagsali sa patimpalak na ito :)

Hangga't patuloy ka pa sa pagbuo ng patimpalak na ganito, sasali at sasali pa rin ako. Kahit hindi manalo basta may magbigay ng upvote tuloy lang ang laban. 😊😊

Hi! Maraming salamat sa pagpuna. Malaking tulong iyon. Inupvote ko ang dalawang comments mo at 100%. Alam kong maliit lang pero sana maappreciate mo 😉

Naku! Maraming salamat. Malaking tulong ito. Walang anuman, at ginawa ko iyon para hindi na din malito ang iba pang sasali. 😊

Gusto ko lang po linawin yung temang salita. Ang tema po ay "Kalayaan", tama po? Ano po yung "Tagpuan"? Nabasa ko din po kasi na ang temang salita ay Tagpuan.
Sa tingin ko po kasi ito ay typo-error.
Ngayon lang po kasi ako sasali sa contest nyo, gusto ko po sana malinawan. Salamat po. :)

Naedit ko na :). Maraming salamat sa pagpuna. 😉

Walang anuman :)

Pangalawang beses kong pagsali sa patimpalak mo @jassennessaj at una para sa tagalog na edisyon. Narito ang aking tala. Maraming salamat.

https://steemit.com/wordchallenge/@czera/word-poetry-challenge-12-kalayaan

Posted using Partiko iOS

Sadyang kaygiliw tignan ang iyong patuloy na pagsali @czera. Aasahan ko ang iyong susunod na entries :)

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.027
BTC 64921.79
ETH 3541.94
USDT 1.00
SBD 2.36