Oysa Bu Bir Kaçamayış

in tr •  21 days ago

Kaçamayış.jpeg


Giriş için tek cümle; Dün @sahinadm tarafından yazılan şu paylaşımı okuduktan hemen sonra aşağıda okuyabileceğiniz şey döküldü zihnimden, ve paylaşıyorum.


Bize şifa verme artık
Şifalarda anlamlanamıyor bu ruhlar
Ya cevap ver
Ya da ölmeye geldik senin kapına

Dolaylı değil
Dosdoğru al canımızı diye geldik
Yahut dosdoğru cevap istiyoruz

Verme gözyaşı bize
Beceremiyoruz boğulmayı gözyaşlarımızda

En iyi bildiğimiz şeyin kaçmak olduğunu sanırdık
Onu da elimize yüzümüze bulaştırdık
Meğer biz kaçtıkça yakalanıyormuşuz
Oysaki her kaçış yitirilmiş aklımızın bize oynadığı oyunlarmış
Yüreğimizin parçalandığı yapbozu tamamlayamadan kaçmak yokmuş
Fakat o parçalar neden hep eksik
Ve biz neden havasını soluyamadan bir ormanın
Hep yangınına denk geldik
Neden o yangınlarda can veremedik de
Hep hasarlı kurtulduk

Biz kaybetmelere hiç bozulmadık
Çünkü kaybetmenin zıttı nedir bilemedik
Umut etmeye işçi olduk sadece
Nerede biteceğini düşünmedik

Bitmeyen bir umudun yorgunuyuz
Yaralanmış bir hayalin kesik parmağından
Kan olduk damlıyoruz toprağa
Kar fırtınalarında çıplağız
Ama üşümeye bile mecalimiz yok artık
Biz bu dünyaya yetemedik
Gayrı dünya bize yetti


Story & Image Copyright: OTahirZGN
ZAK000.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

cevap istiyoruz evet
hiç bir şey sormadan istiyoruz

hiçbir şeye dokunmadan
hiçbir şeyi yerinden miskal oynatmadan
çekip gidebiliyoruz

cevap istiyoruz evet
sormadan etmeden istiyoruz

gerçekten ruhumuzu anlayabildin mi
hasta ettiğin bir ruhun zerresine
can veren bir kelebeğin ömrüne
açlıktan ölen çocukların nefsine
annelerin mor ve şişik gözlerine
ilaç olabildin mi

·

🍃🍃🍃

Posted using Partiko Android

Calling @originalworks :)
img credz: pixabay.com
Nice, you got an awesome upgoat, thanks to @tahirozgen
Want a boost? Minnowbooster's got your back!

Ve biz neden havasını soluyamadan bir ormanın
Hep yangınına denk geldik
Neden o yangınlarda can veremedik de
Hep hasarlı kurtulduk

Biz kaybetmelere hiç bozulmadık
Çünkü kaybetmenin zıttı nedir bilemedik
Umut etmeye işçi olduk sadece
Nerede biteceğini düşünmedik

...

·

🍁🍁

Posted using Partiko Android

Yaralanmış bir hayalin kesik parmağından
Kan olduk damlıyoruz toprağa.

İçimden bu kısmı almak geldi. Çok iyi yorumlamışsınız @sahinadm postunu 😊

·

Teşeklür ederim sevgili @baycan 🙏

Posted using Partiko Android

Verme gözyaşı bize
Beceremiyoruz boğulmayı gözyaşlarımızda
Bitmeyen bir umudun yorgunuyuz

anlık duygularıma tercüman olan satırları buldum..
gerçi geri kalanı da olaydan bağımsız değillerdi 🙇‍♀️

·

🍂 🍂 🍂

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by tahirozgen from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Bitmeyen bir umudun yorgunuyuz
Yaralanmış bir hayalin kesik parmağından
Kan olduk damlıyoruz toprağa
Kar fırtınalarında çıplağız
Ama üşümeye bile mecalimiz yok artık
Biz bu dünyaya yetemedik
Gayrı dünya bize yetti

Hocam çok güzel yazmışsınız. Resmen anıma hitap ediyor.

·

Eyvallah dostum

Posted using Partiko Android

This post has received a 76.84 % upvote from @boomerang.

Hi, @tahirozgen!

You just got a 5.53% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.

Congratulations @tahirozgen!
Your post was mentioned in the Steem Hit Parade in the following category:

  • Pending payout - Ranked 5 with $ 66,87

Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

umarım bir gün bitmeyen umutların yorgunu yerine heveslisi oluruz, gelecek güzel günlere...

·

bir gün umutlar tomurcuklanırsa neden olmasın...