Bu Bir Kaçış Hikâyesidir

in tr •  20 days ago

dec6cf43-6630-4f74-85e8-7a9f66b043a6.gif

Kaçırıyorum. Şu zavallı halimle senin dünyanda çok şey kaçırıyorum. Ruh, benim ruhum; fakat bilmediğim bazı yerlerinde ruhumun, yeni fark ettim; hastalıklar oluşmuş. Sen ise her şeyi bilensin, bildiğin her şeyi kaçırıyorum.


Son zamanlarda içimde bir yerlerde aniden bir ısı beliriyor ve yok oluyor. Beliriyor ve yok oluyor. Beliriyor ve yok oluyor. Beraberinde küçük bir heyecan kalbimde, aynı şekilde belirip yok oluyor aniden. Hızlı olmasına rağmen hissedebiliyorum yine de. Elimi bir mumun üzerine yavaş yavaş götürdüğümü düşün. Yavaş yavaş ısınacak değil mi, yaklaştıkça. En yakın yerinde canım aniden acıyacak ve ben hızla elimi çekeceğim. İşte böyle bir şekilde içimin bazı noktalarında bir ısı ve yakma ve sonrasında küçük bir heyecan ve sönme... Aklımı kaçırıyorum.

Mum ise kendi kendini yakmaktan nasıl zevk alıyor. Etrafını aydınlatırken bitip yok oluyor ve bunun farkında bile değil. Yoksa farkında mı? Ben bilemem. Senin bilmen gerek; her şeyi bilen sensin. Benim yorumlamalarımla senin bildiklerin bir olamaz. Yolunda eriyip bitmiş mumları sen, en iyi bilen olmalısın. Şairlere umut olan mumlardan uzak dur.

Şule-i ahım şeb –i firkatte şem’imdir benim
Himmet eylen dostlar Mecnun çerağın ben yakam
Dervişi


4dd6e3c7-3264-4124-94f3-bb84a81ec81f.gif

Özür dilerim. Devam etmek istemiyorum yazıya. Yoksa ağlayacağım. Bir damla gözyaşım fırtınalara sebep olabilir. Yaşamımı kaçırıyorum.


Kaynakça: Adem Şahin- Sekte-i Us
1 2, 3

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Ruh, benim ruhum; fakat bilmediğim bazı yerlerinde ruhumun, yeni fark ettim; hastalıklar oluşmuş.

Ruh dağılıveriyormuş,
bilmiyordum.

Ağlamaya bahane arıyordum zaten. Aklımdan hiç çıkmayan yetmezmiş gibi...

·

Dağılıyoruz. Bitiyoruz. İçsel. Yaşamımızı yitiriyoruz.

Posted using Partiko Android

Hz Mevlana ne demiş. Demiş ki, her şeye canını sıkma , ey gönül. Nə bu dertler kalıcı, ne de bu ömür...

·

Ömür geçene kadar çektiği acılar da Mevlana'nın bu sözü kadar gerçek. Görmezden gelemiyorum. :)

Posted using Partiko Android

Senin buradaki duygularına denk olmadığını biliyorum... ama okuyunca bunu paylaşmak istedim...

Heal my heart heal my soul
Kiss my wounds
Till i am hurt no more
/
Kalbimin şifası Gönlümün şifası ol
Yaralarımdan öp
Daha fazla canım yanmayana kadar

·

Şu an kime nasıl cevap vereceğimi bilemiyorum yorum olarak...

Posted using Partiko Android

Özür dilerim. Devam etmek istemiyorum yazıya. Yoksa ağlayacağım. Bir damla gözyaşım fırtınalara sebep olabilir. Yaşamımı kaçırıyorum.

Hocam siz nasıl duygulu bir insansınız, keşke yazsaydınız :(

·

Yazabilirdim. Kasten yarım bıraktım. Okuru kapıyor. :)

Posted using Partiko Android

·
·

Ne fenasınız hocam :)

·
·
·

Terdid diyorlar edebiyatta buna hocam. :))

Posted using Partiko Android

·
·
·
·

Terdit, sözü dinleyicinin ya da okuyucunun beklemeyeceği şekilde bitirerek karşı tarafı şaşırtma sanatıdır.

hmm öğrenmiş oldum teşekkürler :)

·
·
·
·
·

Rica ederim hocam. Dün öğrettiklerinin yerine geçsin. :)

Posted using Partiko Android

Akşam saatlerine bu çok iyi geldi demeyi çok isterdim, yok iyiyim darmadağın sadece ama her parçam ayrı iyi...

·

Aşırı görece ve ironik konuştun hocam. :)

Posted using Partiko Android

·
·

Akıntıya kapılıp geldim hocam :)

Devam etmek istemiyorum yazıya.
Yaşamımı kaçırıyorum.

okuduğum kitabın en önemli sayfasının yırtık olduğunu öğrenmek gibiydi bu sözlerle karşılaşmak..

·

Böyle bir benzetme ile karşılaşacağımı düşünmemiştim. :)

Posted using Partiko Android

·
·

ben de bu yorumla karşılaşacağımı düşünmemiştim:(

Yazabilirdim. Kasten yarım bıraktım. Okuru kapıyor. :)

·
·
·

Tamam. İkiniz de gerçeği öğrenmelisiniz. (Siz aslında kardeşsiniz. 😄)

Gerçek şu ki ben ciddi duygusal çöküntü ile yazıyı yarım bırakmak zorunda kaldım. Bunu nasıl yapacağımı bilemeyince de söz sanatına başvurdum. :(

Posted using Partiko Android

Mum ise kendi kendini yakmaktan nasıl zevk alıyor. Etrafını aydınlatırken bitip yok oluyor ve bunun farkında bile değil.

Nasıl da güzel bir benzetme olmuş. Hayran kaldım bu söze...

Posted using Partiko Android

·

Yorum ve beğeniniz için teşekkür ederim.

Posted using Partiko Android

hüzünlü bir paylaşım olmuş, :(

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Sahinadm from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Merhaba,

Yazınız C² ekibi değerlendirmesi ile Trliste kürasyon kuyruğu tarafından oylanmıştır.


Kürasyon kuyruğuna katılarak Steemit'te Türkçe yazılara siz de destek olabilirsiniz.

Sevgiler @trliste


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here