100 Ünlü Türk...

in #tr6 years ago

Internet yok, google yok, ansiklopedilerle uğraş, kütüphaneye git...
Çekilir hayat değildi bizimki :)

Bir kaç evden birinde bir ansiklopedi seti olurdu, ders çalışmak ve araştırmak için o evlerde toplanırdı çocuklar.
Wikipedia yok ama Meydan Larousse, Ana Britannica vardı yirmi küsur ciltlik. Bilgi güncellemek için ek kitaplar basılırdı ansiklopedilere, o kadar günceldik...
Ansiklopedilerde kısa bilgiler olurdu genelde, uzun uzadıya bir ödev yapmak isterseniz kütüphaneye taşınırdınız cümbür cemaat. Şimdi yaz google amcaya, versin cevabını...


görsel

Evdeki kitaplar içinde en sevdiğim 100 Ünlü Türk'tü çocukken...

Canım sıkıldıkça açar okurdum, o zaman için sıra dışı anlatımı çok hoşuma giderdi. Her bir isim her bir resim birbirinden güzeldi. Karşıma çıktı başka bir konu araştırırken, yazmak istedim.

Merak ederseniz "100 ünlü Türk" yazın google amcaya anlatıversin size...

:)

Sort:  

Merak uyandırıcı eğer zamanım olursa inceleyeceğime söz veriyorum 😄

Küçükken benim en sevdiğim kitap buydu

Hatırladım :)
86'ydı sanırım, halleyin geçtiği sene verilmişti bu kitap.
güzeldi, teşekkürler :)


kaynak görseller diyim de laf etmesinler :)

Elimizden az çekmediler :) en büyük oyunumuz ansiklopedi kurcalamaktı :) hey gidi günler hey!

Her biri 30 kupon, 18 cilt 😀
Bilgi kutsaldır 😉
👏👏👏

:) topluca gelmişti torpilli abonelik

Yıl sonu ödevlerimiz olurdu"temiz ödevi" de derdik. Hazırlamak için gerekli olanlar mürekkep , kalemi ve kütüphane yollarını arşındırmak (: Ne güzel gunlermis.. Güzel anılar geldi aklıma .. Teşekkürler..

Düşüncesi bile tebessüme sebep oluyor :)

This post has received a 0.31 % upvote from @drotto thanks to: @steemege.

Tebrikler! Yazınız @tryardim topluluk hesabından oy kazanmıştır. Tr tagi altında yazmış olduğunuz kaliteli içerikleri görmekten mutluluk duyarız. Detaylı bilgi için TrYardım Desteklenen İçerikler 31 Mayıs 2018 bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.

post_banner_gf.gif

Sahi, ne oldu o ansiklopedilere? :)

Kolilerde :)

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68512.18
ETH 3825.56
USDT 1.00
SBD 3.66