Hastaneye Gidiyorum!

in #tr3 years ago (edited)

Geçen gün bahsettiğim üzere tragus iltihabı olmuştu. Ben de bunun üzerine bir savaş açtığımı, kulağım elime düşse de çıkarmayacağımı söylemiştim. Ama işler sarpa sardı. Acillik olduk, iyi mi.

Acıdan veya zırladığımdan gitmiyorum. Erkeklik yapmak için demiyorum ama acı eşiğim cidden yüksektir. İş acı boyutunu aştı. Artık kurtulmam gerekiyor.

Son iki günde Fucidin krem yardımıyla deli gibi iltihap attı. (Görüntü hoş olmadığı için paylaşmıyorum) Heh dedim bu güzel; şişlik iner, kulak rahatlar yakında kaşınmaya bile başlar. Ama olmadı. Dün şiştikçe şişti. Deliğin arkası öyle bir şişti ki kulak deliğimi tıkamaya başladı. Acılı olsa da çıkarayım dedim elimi attım arkada küpenin ufacık kısmı dışarıda kalmış. Tragus piercingi neredeyse içine almış.

Acı hissetmiyorum hala ama tıkanıklık basınç yapıyor ve sanki patlaması gereken hava baloncukları patlamıyor. Aşırı bir baskı var. Kulağım neredeyse duymayacak. Bu şey beni gece boyu uyutmadı. Biraz da sinirden uyuyamadım. Mağlubiyeti kabullenemedim. Sigara içtim.

Şimdi de paşa paşa acile gidiyorum. Bu işi artık halletmem gerekiyor. Hayatımda ilk defa acillik oluyorum; o da ufacık bir piercing yüzünden. Yazarken yine gerildim.

Hastane sonrası editlerim. Çıkarırken deli dehşet acıtacak muthemelen hadi hayırlısı..

Edit -1: Hastanede doğru dürüst bakmadı. Antibiyotik yazdı ve çıkaramam dedi. Kbb için randevu al dedi. Ama dayanılacak gibi değil. Çenemi kitlemeye başladı. Piercingi taktırdığım kadını bulmaya gidiyorum.

Edit -2: dövmeciden çıktım. Kulağımı delen kadınla konuştum çıkarmadan kurtarılması güç dedi. Çok da umurumda değildi açıkçası. Çıkardılar. Ciğerimi sökseler daha az acırdı sanırım. Neyse ki kurtuldum. 2-3 güne şişliği inermiş. Delikte iltihap olmadığı için kurtarılırmış. 4 gün sonra tekrar gideceğim bakalım. Seninle daha savaşımız bitmedi Tragus !

Görsel

Sort:  

Geçmil olsun cağnım:) az silikat sürsen geçerdi halbuki 😂

Yok abi biliyosun hep embesil'i daha çok özümsemişimdir :))

Güldüm. Epey güldüm :D

Hocam yalnız fotoğrafa kaynak belirtmemişsiniz olmuyor. Olursa da ayıp oluyor :)

Kaynak maynak yok zaten gerginim. Bayraklayana da piercing girsin :)

People who liked this post also liked:

Yanlışlıkla baharı mı getirdim? by @tolgahanuzun

Steemit Acı Gerçekler 8 | Yorum İle Avcılık by @captainsailor

Crypto Logo Art Challenge [Ripple Edition] | My Entry by @ahmetmertugrul

We recommended this post here, here, here and here.

We are Discover Steem, if you like our work consider giving us an upvote. :) If you don't wish to receive recommendations under your posts and to be recommended, reply with STOP.

Geçmiş olsun, umarım daha fazla acı çekmeden kurtulursunuz.

Bakalım umarım ya baya bitirdi şu an beni. Çok sağol bu arada :)

Congratulations @embesilikat! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by embesilikat from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Try Our Service Befre Buy🎁

  • Exclusive 30 days free upvotes to your every new post.
  • Limited Time Offer
  • No need to send any kinds of steem or sbd its full free service.
    we have paid service too so please check them too. Active the free upvote service and learn more about it here :
    JOIN NOW CLICK HERE / http://nullrefer.com/?https://t.co/BADyAbNr0S