$100 Kazanmak istermisiniz ?

in #tr6 years ago (edited)

bKCR9J.jpg

Merhabalar;
Scorum platformunda kendimizi tanıtmak amacıyla birinci etkinliğimizi düzenliyoruz.Bu etkinliğimizde Bir kisiye $100 vermeyi planliyoruz , isteyene SBD sekilinde de verilecektir.

Etkinliğe Nasıl Katılabilirsiniz?

  • İlk olarak buraya tıklayarak platforma üye olmalısınız. (Mevcut üyeliginiz varsa onlada katılabilirsiniz)

  • Ardından @scorumtr Discorda hesabını takip etmelisiniz.

  • Bu postu upvote ve resteem yapmalısınız.

  • Daha sonra scorum'da en az 200 kelimelik özgün bir konu açmalısınız.

  • Bu yazının altına etkinliğe katıldığınızı anlamamız için yorum yapınız.

(Upvote-resteem Yapildi ve discord adresinde konu linki (scororumda actiginiz) paylasilacaktir.)

    • Etkinlige katilan herkese Scorumda paylastigi konuya $2,50 vote verilecektir.

Scorumda Etkinliğe Nasıl Katılabilirsiniz?

• Yazacağınız yazınızın altına 'scorumtr' etiketini yazınız. (sırası önemli değil)
• Kendi yazınızın yanına başlık olarak (Scorum 1.Etkinliği) 'ni ekleyiniz. ( Kendi yazınızın başlığı + (Scorum 1.Etkinliği) )
@scorumtr ile @scorumdestek hesaplarını takip ediniz.

KOPYA ICERIK KESINLIKLE YASAKTIR!
SON KATILIM 9 AGUSTOS 18

Sort:  

(Upvote-resteem Yapildi, ve discord adresinde konu linki paylasilacaktir.)

Son katılım?

Bu etkinlik 1 hafta surecektir. Agustos 9 son katilim.

Katılıyorum.

Congratulations @btcfrm! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

The Steem community has lost an epic member! Farewell @woflhart!
SteemitBoard - Witness Update
Do not miss the coming Rocky Mountain Steem Meetup and get a new community badge!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 69768.04
ETH 3884.71
USDT 1.00
SBD 3.73