HAFİFLETİLMİŞ HİCİV BARINDIRIR...

in tr •  7 months ago

neyzen.jpg
Kaynak

Kime sordumsa seni doğru cevap vermediler;
Kimi hırsız, kimi alçak, kimi deyyus! dediler…
Künyeni almak için, partiye ettim telefon:
Bizdeki kayda göre, şimdi o meb’us dediler!..
Neyzen Tevfik

Hiciv deyince aklıma her daim ilk olarak Neyzen Tevfik gelir, kendisi hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Kendisi hakkında kesin olarak söyleyebileceğim en önemli özelliği, müthiş derecede şaşırtan bir karakter. Şiirlerinde hiç bir şekilde, hiç bir sözü söylemekten geri durmayan bir üslubu var, haliyle sansüre maruz kalması kaçınılmaz. Okumaktan keyif alsam bile burada paylaşmayı düşünmüyorum, okumak isterseniz her yerde bulabilirsiniz şiirlerini. Bana bu kadar şaşırtıcı gelmesinin en büyük nedeni ise ilk olarak okuduğum ve tanımama vesile olan anladın mı adını verdiği şiiridir, okuduğunuz vakit ne demek istediğimi çok iyi anlayacağınızı biliyorum.

Barışmadı gönlüm merd ile zenle,
Ne bir iş bilenle, ne boş gezenle
Hicran köşesinde bozuk düzenle,
NEYZEN'e her telden çaldırdın felek!

Felek şiirinden okuduğunuz dörtlüğün sonunda anlayacağınız gibi her telden çaldığına dert yanıyor kendisi :)

EDERİ BELLİ...
Parmakla gösterilir adam dediğin,
Umut beslediğim memleketimde,
Adam sanıp aldanma her gördüğüne,
İyi bak kaç lira yazar etiketinde...

Naçizane bu eğlenceye ki bana göre bu yarışma biraz eğlendirecek hepimizi, bir dörtlükte ben yazayım dedim.

Seni seviyorum @edebiyat, yarışma için teşekkür eder, katılım gösteren bütün @edebiyat sevenlere başarılar diliyorum...

e.avina

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Başarıları dilerim hocam. Desteğin için teşekkür ederim.

·

Rica ederim efendim bu sefer iddialı değilim eğlenelim birazda :)

You got a 8.13% upvote from @minnowvotes courtesy of @avina!

How Cool!

You got a 29.41% upvote from @coolbot courtesy of @avina!

Help us grow, delegate today!

Congratulations @avina! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published a post every day of the week

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update
SteemFest³ - SteemitBoard support the Travel Reimbursement Fund.

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

·

thannk you

Congratulations @avina ! You received a 10% upvote from @kryptoniabot & @kryptonia for your task of 2597 SUP Today.

Remember to receive votes from @kryptoniabot

Run a task on Kryptonia.*Join free here Kryptonia Account
Use the tags KRYPTONIA or SUPERIORCOIN in your Steemit post.

Delegate to the Kryptonia Upvote by clicking links: 10SP , 50SP , 100SP , 500SP , 1000SP

Due to an increased amount of tasks, we have changed up the voting power to evenly spread out the Upvote amount.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by avina from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

You got voted by @curationkiwi thanks to avina! This bot is managed by @KiwiBot and run by @rishi556, you can check both of them out there. To receive maximum rewards, you must be a member of @KiwiBot. To receive free upvotes for yourself (even if you are not a member) you can join the KiwiBot Discord linked here and use the command !upvote (post name) in #curationkiwi.

BOING! You got a 4.22% upvote from @boinger courtesy of @avina!

Earn daily payouts by delegating to Boinger! We pay out 100% of STEEM/SBD!

Limited Promotion! Use both @t50 and @hybridbot for a chance of receiving extra upvotes!

You got a 5.32% upvote from @t50 courtesy of @avina!

Anyone can use this service by sending a minimum of 0.010 SBD or STEEM to @t50 with the post you want upvoted as the memo.

Consider investing Steem Power to receive daily payouts from bot income.
10 SP, 25 SP, 50 SP, 75 SP, 100 SP, 125 SP, 150 SP, 200 SP, 250 SP, 300 SP, 350 SP, 400 SP, 450 SP, 500 SP, 600 SP, 700 SP, 800 SP, 900 SP, 1000 SP or use the delegation manager. At any time you can get your investment back by undelegating.

Partners

@upfundme and #upfundme
TASKMANAGER bitshares token
@hybridbot - bid/membership hybrid bot (0.010 SBD minimum)
@memearmy meme support community bot

You just received a 10.17% upvote from @honestbot, courtesy of @avina!
WaveSmall.gif

This post has received a 3.76% upvote from thanks to: @avina!!!
For more information, click here!!!!

If you use our Robot before your post has 1 day and get an Upvote greater than 1%, you will automatically receive Upvotes between 1% and 10% as a bonus from our other robots.

Do you know, you can also earn passive income after every bidding round simply by delegating your Steem Power to @minnowhelper?
you can delegate by clicking following links: 10 SP, 100 SP, 500 SP, 1000 SP or Another amount

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @avina.