Tematy Tygodnia #74 Postój: GŁOSOWANIE

in #tematygodnia5 years ago (edited)

Czas pisania postów do etapu #74 Postój[Steemit] minął wraz z końcem niedzieli i przyszła pora na wybranie zwycięskiego tekstu.

Informacje o zasadach:

  • każdy użytkownik musi oddać trzy głosy (za 3 punkty, za 2 punkty i za 1 punkt),
  • proszę podać w komentarzu numery postów lub ich tytuły / linki,
  • autor zgłoszonego tekstu za zagłosowanie otrzyma dodatkowe 3 punkty,
  • wygrywa post z największą liczbą punktów,
  • głosowanie trwa do niedzieli 29 września do godziny 24:00 (czyli około 48 godzin).

Temat 2: Otwarte wykłady w Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom

NrMiniaturkaAutor i post
01@angatt: O bibliotekach kilka słów

Temat 3: Nie chcę, ale muszę

NrMiniaturkaAutor i post
02@grecki-bazar-ewy: Absurd greckiego lata - #tematygodnia.[Steemit]
03@marszum: Nie muszę, ale mogę, więc piszę)[Steemit]

Przypominam o trwających obecnie Tematach Tygodnia #75 Zmierzch[Steemit]dBlog | Facebook | Twitter | Wykop


Pierwotnie opublikowano na Tematy Tygodnia. Blog na Steem napędzany przez dBlog.

Sort:  

3 pkty @angatt: O bibliotekach kilka słów
2 pkty @grecki-bazar-ewy: Absurd greckiego lata -
1 pkt @marszum: Nie muszę, ale mogę, więc piszę)[Steemit]

3 punkty - @grecki-bazar-ewy
2 punkty - @angatt
1 punkt - @marszum

Twój post został podbity głosem @sp-group-up oraz głosami osób podpiętych pod nasz "TRAIL" o łącznej mocy ~0.17$. Zasady otrzymywania głosu z traila @sp-group-up znajdziesz w ostatnim raporcie tygodniowym z działalności @sp-group, w zakładce PROJEKTY.

@michalx2008x

Chcesz nas bliżej poznać? Porozmawiać? A może chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy na nasz czat: https://discord.gg/rcvWrAD

3 pkty @angatt: O bibliotekach kilka słów
2 pkty @grecki-bazar-ewy: @grecki-bazar-ewy: Absurd greckiego lata - #tematygodnia.
1 pkt @marszum: Nie muszę, ale mogę, więc piszę

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.11
JST 0.033
BTC 63869.25
ETH 3055.04
USDT 1.00
SBD 3.88