„Lista Tuska” do Parlamentu Europejskiego. „To przejaw rywalizacji o przywództwo w opozycji”steemCreated with Sketch.

in #strimi2 years ago

To polityczna przyszłość przewodniczącego Rady Europejskiej? Jak doniósł serwis gazeta.pl, z najbliższego otoczenia Donalda Tuska wypłynęła informacja o planowanym stworzeniu specjalnej listy wyborczej do europarlamentu. Mieliby startować z niej byli premierzy i prezydenci. Wśród potencjalnych kandydatów wymienia się Bronisława Komorowskiego, Jerzego Buzka, Marka Belkę, Leszka Millera, Hannę Suchocką, Kazimierza Marcinkiewicza czy Ewę Kopacz.


Posted on Strimi.it

See the full content „Lista Tuska” do Parlamentu Europejskiego. „To przejaw rywalizacji o przywództwo w opozycji”


Sort:  

Congratulations @mlekotosamozlo! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard!


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @mlekotosamozlo! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

The Steem blockchain survived its first virus plague!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!