What is the deal with rewards?/Problem z wypłatą?

in steemit •  last year 

Hei!
I am just wondering what is the threshold for Steem reward, also what is the minimal "payout"?As you may see on the picture above I was going to recive some cents from my comments a couple of days ago but when I checked it again i saw this:When I checked my payouts I saw that I got a author reward for a post I wrote and that is it. So my question is, what happens with those cents? Do they aggregate and then get payed out? Or do I just loose them? The second option is pretty weird, IMHO.

POLSKI

Jak po angielsku, jakiś czas temu zauważyłem że nie dostaje centówek z głosów na moje komentarze (patrz zdjęcie 1 i zdjęcie 2). Myślałem że może się zsumują z następną wypłatą ale dpostałem tylko nagrodę za posta. Tak więc czy ktoś wie co się z tymi centami gdzieje? Czy Steemit bawi się w kasjerkę i będzie mi wiecznie winny cencika? :D
Wiadomo nie są to duże sumy ale cent tu cent tam, no i uważam to za dosyć dziwne że system tego jakoś nie wypłaca :D

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Niektóre głosy "są warte" ułamek centa i dlatego nie pokazuje.
https://steemviz.com/pendingpayouts tutaj zobaczysz wypłaty do trzeciego miejsca po przecinku.

Nie chodzi mi o to że nie pokazuje ile centów dostanę przy głosie, tylko o to że ja tych centów, ani nawet ułamków centa raczej nie dostałem (z tego co widzę) :D

Congratulations @bartors! You have received a personal award!

1 Year on Steemit
Click on the badge to view your Board of Honor.

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - Resteem and Resteemed added

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!