Sort:  

Nie chodzi mi o to że nie pokazuje ile centów dostanę przy głosie, tylko o to że ja tych centów, ani nawet ułamków centa raczej nie dostałem (z tego co widzę) :D

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.073
BTC 50719.89
ETH 4407.38
BNB 592.38
SBD 6.25