Wyzwanie: Lecimy po 1 BTC #2

in polish •  5 months ago 

Zanim przejdę do dziennego przeglądu i tygodniowego podsumowania to opiszę kilka rzeczy. Całą zabawę rozpoczynam z 24193 tokenami CoinPot, w chwili pisania posta o wartości 0,00062363 BTC/satoshi.

Nowa osoba rozpoczynająca zbieranie z kraników kryptowaluty bez problemu uzyska taką ilość, konwertując wszystko, co zbierze. Moja strategia polega na skupieniu, się 3 kryptowalut są to CoinPot token, Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC).

Wszystko, co zebrane na kranikach konwertuje na CoinPot token bez względu co dzieje się na rynku do ustalonej przez siebie ilości. Następnie czekam na wykonanie ruchu do zakupów i konwertowania ustaloną ilość tokenów na najbardziej tanią z pozostałych kryptowalut, a następnie do ponownej wymiany na CoinPot token przy wzrostach i zyskiem.


START


Jak pisałem wcześniej, rozpoczynam z 24193 tokenami CoinPot. Całość skupiam na 3 kryptowalutach.

  1. CoinPot do ogólnego handlowania pozostałymi kryptowalutami, dokonując zakup na równo zebraną ilość.

  2. Bitcoin cel 0,10000000 BTC/satoshi nadwyżki zostaną konwertowane na Litecoina (LTC).

  3. Litecoin cel 1,00000000, po czym następuje wypłata na portfel.

  4. Zbieraną darmową kryptowalute dokładam zamieniając na CoinPot token.

Stan Obecny

Nazwa Ilość +/-
CoinPot 20000 brak
BTC 0.00011249
LTC brak
DOGE brak
BCH brak
DASH brak

Opis CoinPot + Kraniki
Opis Wyzwania
Śledzenie Rynku Kryptowalut- https://coinpaprika.com/Grupa: SteemPower
Admini: @andzi76 | @michalx2008x | @strefanetu
TAG: #sp-group Konto Grupy: @sp-group


Ważne
Wszystkie informacje zawarte na blogu autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie umieszczonych treści zawartych w materiale, jak i jakichkolwiek materiałach dalszej części opisu. Zarabianie i pomnażanie pieniędzy w giełdy krytptowalut i inny rodzaj inwestycji.Przedstawione programy wraz z opisami stanowią jedynie element informacyjny, w żaden sposób nie gwarantują generowania zysków. Przed rozpoczęciem należy zasięgnąć informacji lub skonsultować z doradcą inwestycyjnym do tego uprawnionego.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Powodzenia :)

·

Dzięki! Przyda się :)

Dodam, że na kraniku freebitco.in, jeżeli trzymasz 30k satoshi to zarabiasz dziennie 4.08% trzymanej na portfelu sumy. Także może warto tam jakieś grosze wrzucić

·

Ciekawe 4.08% dziennie to jakieś 1224 satoshi tak czy się mylę:)

·
·

Przepraszam, moja pomyłka. Dziennie jest 0.0109589% :-)

·
·

Rocznie jest tyle co napisałem wcześniej.

Trzymam kciuki kolego :) Cieszę się, że ruszamy razem na przygodę z handlem :)

·

No to lecimy :)

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by strefanetu from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @strefanetu! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 800 comments. Your next target is to reach 900 comments.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

Christmas Challenge - The party continues
Christmas Challenge - Send a gift to to your friends

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!