Ciekawostki z branży #1

in #polish5 years ago (edited)

IMG_20190322_121814.jpg
Skręcanie pociągu okazało się dość ciekawym tematem dla Was, dlatego też postanowiłem powiedzieć Wam o innej ciekawostce. Pewnie zastanawiacie się dlaczego jako pierwsze zdjęcie wrzuciłem tramwaj przejeżdżający na tle Kościoła Świętej Trójcy w Krakowie?

Dobrze kombinujecie, opowiem co nieco o tramwajach. A dokładniej o tym, co można niespodziewanie usłyszeć podczas ich jazdy. Pytanie tylko czy zawsze niespodziewanie? :)

Odgłosy trakcji

Zapewne nie raz zdarzyło się Wam, że byliście świadkami jak to nad jadącym tramwajem przeskoczył łuk elektryczny. Jest to zjawisko dość częste i bardzo widowiskowe, szczególnie w nocy. Czy muszą być spełnione jakieś specjalne warunki by trakcja strzelała? Nie. Są miejsca wzdłuż torów, gdzie praktycznie każdy przejazd tramwaju powoduje błysk.

Taki o to fragment trakcji można zobaczyć na zdjęciu powyżej. Żeby jednak nie męczyć Waszego wzroku, pokaże zbliżenie na następnej fotce.

IMG_20190322_121831.jpg

Ten element to miejsce gdzie łączą się ze sobą dwie różne linie trakcyjne. Ten, nazwijmy, to separator, oddziela część trakcji zasilanej z jednej stacji od drugiej. Linia trakcyjna tramwajowa podzielona jest na różne fragmenty z kilku powodów. Jednym z nich jest to, że awaria jednej stacji trakcyjnej nie wyłącza wszystkich tramwajów, a tylko dany fragment. Ponad to dużo łatwiej jest zapanować nad siecią, która jest tak rozproszona. Tutaj w przeciwieństwie do sieci trakcyjnej w kolejnictwie nie mamy dwóch torów biegnących równolegle do siebie a wielką pajęczą sieć.

Wracając jednak do meritum. Oddzielenie dwóch sieci od siebie wiąże się z koniecznością zapewnienia pewnej odległości pomiędzy drutami trakcyjnymi. Stąd też tramwaj przemierzając ten fragment trasy, na krótką chwilę traci połączenie z trakcją. Obwody silników, które napędzają pojazd, domagają się jednak energii cały czas stąd nie chcą pozwolić na przerwanie jej dostawy w momencie zjechania pantografu z drutu trakcyjnego, stąd też wymuszają powstanie łuku elektrycznego zapalającego się w powietrzu. Ze względu jednak na to, że napięcie jest stosunkowo niskie. łuk elektryczny bardzo szybko gaśnie.

Zjawisko łuku elektrycznego nie jest korzystne. Powoduje szybszą degradację pantografu i drutu trakcyjnego. Dlatego też w pobliżu tych "separatorów" można znaleźć znaki informujące motorniczych by ograniczyli pobór energii. Są jednak miejsca, gdzie nie zawsze da się to zrobić (choćby wszelakie mosty czy inne wzniesienia), które wymagają od kierujących tramwajami by nie wyłączali napędów. Takie właśnie miejsca są idealne do obserwacji tego zjawiska :)

Pozdrawiam!


Sponsored ( Powered by dclick )
FOLLOW US ON TELEGRAM TO RECEIVE CRYPTO TRADING SIGNALS ON YOUR MOBILE PHONE.

WANT TO RECEIVE CRYPTO TRADING SIGNALS? CHECK OUT LU...

Sort:  

Słyszałem, że to zjawisko łatwiej powstaje, gdy jest wilgoć w powietrzu, np. padał deszcz. Tak by podobno nakazywała fizyka. Zaobserwowałeś taką zależność?

Oczywiście deszczowa pogoda sprzyja wszelkiej maści przepięciom. Osobiście zaobserwowałem, ze wtedy bardziej "strzela" spod kół :)

Congratulations @reinmar! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 90 posts. Your next target is to reach 100 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

3 years on Steem - The distribution of commemorative badges has begun!
Happy Birthday! The Steem blockchain is running for 3 years.
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Twój post został podbity głosem @sp-group-up. Kurator @julietlucy.

!tipuvote 0.2 hide

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 66989.66
ETH 3120.22
USDT 1.00
SBD 3.75