You are viewing a single comment's thread from:

RE: Czwarty dzień na steemit, reakcje znajomych

in #polish3 years ago

Mam podobnie. Tłumaczyłem znajomemu, że mógłby tutaj zacząć zarabiać pisząc ciekawe artykuły na temat historii II wojny światowej, którą się bardzo interesuje. Ale niestety nie, bo mówiąc ogólnie, jest sceptycznie nastawiony do kryptowalut i takie coś dla niego jest ryzykiem :D

Sort:  

Podeślij swojemu znajomemu z kolei ten artykuł:

takie coś dla niego jest ryzykiem :D

Steem to obecnie jedyna kryptowaluta (jakiej jestem świadom), której można stać się częścią ekosystemu... bez żadnego ryzyka właśnie :)

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.044
BTC 10976.51
ETH 383.02
USDT 1.00
SBD 0.98