Welcome Steemit

in #polish2 years ago (edited)

[ENG]
Hi Steemit.
My name is Janek, I'm 21 years old and on the steemit platform I want to make videos in which I'll read copypastas/creepypastas both in Polish and English. Because You Tube censors videos like that, I'll be happy to become part of this platform. :)

[PL]
Cześć Steemit.
Nazywam się Janek, mam 21 lat, na platformę steemit chce wrzucać czytane przeze mnie internetowe copypasty/creepypasty zarówno w języku angielskim jak i polskim ze względu na to że youtube cenzuruje takie materiały a ta platforma się coraz bardziej rozwija, chętnie zostanę cząstką tej społeczności :)copypasta.jpg

Sort:  

Welcome to Steem Community @polskipastor! As a gentle reminder, please keep your master password safe. The best practise is to use your private posting key to login to Steemit when posting; and the private active key for wallet related transactions.

In the New Steemians project, we help new members of steem by education and resteeeming their articles. Get your articles resteemed too for maximum exposure. You can learn more about it here: https://steemit.com/introduceyourself/@gaman/new-steemians-project-launch

[BOT] Witamy polskipastor na #polish, tagu używanym przez Polaków do publikacji polskich treści w ekosystemie Steem (np. Steemit czy Busy). W ekosystemie Steem wspiera się oraz nagradza się nową i autorską twórczość.

 • Plagiaty oraz kopiowanie cudzej twórczości są niemile widziane przez społeczność i mogą doprowadzić do ukrywania wszystkich publikowanych postów danego użytkownika.
 • Wszelkie szczegóły związane bezpośrednio z twoim kontem i twoimi postami znajdują się na steemd.com.
 • Posty zawierające takie rzeczy jak nagość, pornografia, wulgaryzmy czy przemoc powinny zawierać dodatkowo tag #nsfw (Not Suitable/Safe For Work).
 • Wiele ciekawych i bardziej szczegółowych informacji można przeczytać w FAQ dla zupełnie początkujących użytkowników Steemit.
 • Parę dobrych praktych na temat zachowania na steem przeczytasz tutaj.
 • Posiadamy polski serwer Discord.
 • Istnieje polski kanał na oficjalnym czacie, który wymaga osobnej rejestracji.
 • Jeżeli chcesz ładnie formatować swoje posty, to spójrz na poradnik stworzony przez społeczność Markdown.
 • Przegląd wydarzeń i informacje o polskich, steemowych tagach, możesz znaleźć na @kurator-polski.
 • Lista wszystkich tagów wykorzystywanych przez polskich użytkowników znajduje się tutaj
 • Tutaj uzyskasz parę informacji nt. wspierania danych tagów tematycznych przez kuratorów.
  Jeżeli uważasz, że glos bota jest niesluszny, napisz to pod tym komentarzem.

Welcome to Steemit polskipastor. Let me know if you got any questions about Steem or anything related to it! The official FAQ can be found here and has A LOT of information https://steemit.com/faq.html - Also remember, Steemit is just ONE of the sites built that uses Steem the blockchain. We also have DTube - our very own Youtube, DSound for Soundcloud and Steepshot if you prefer Instagram like experience. I'd also like to mention ChainBB - forums, Busy - Steemit with more modern look basically, DMania for memes and Dlive for streaming just like in Twitch! You can also earn Steem by gaming now! Search for Steemgar if that's more your thing. Welcome to the blockchain! :)

Witaj Janek. Miło że postanowiłeś do nas dołączyć.

Hi Janek, welcome to steemit and i wish you a funfilled journey here on this amazing platform. We @greetersguild are here to help you learn, earn and grow. you can also tag your post with #greetersguild if it is of high quality, it would be upvoted by members.You can also follow @greetersguild so that you can connect easily with the members. In case you have further questions, join us on discord https://discord.gg/3jYNPUx. We would be expecting you. :)

Hello @polskipastor! Welcome to Steemit! CryptoNews 24/7 is launching as a source for daily insights into the CryptoMarkets. Please give us a follow to keep up to date on the latest trends in the major CryptoMarkets. Whether markets are up or down, a wise trader can always find a way to turn a profit! If you have any questions, please just reply to this comment or come on over to one of our daily analysis posts and we will be happy to respond.

Welcome to steemit @polskipastor. Join @minnowsupport project for more help. Checkout @helpie and @qurator projects.
Send SBD/STEEM to @treeplanter to plant trees and get an get an upvote in exchange of your donation (Min 0.01 SDB)
Upvote this comment to keep helping more new steemians
Send SBD/STEEM to @tuanis in exchange of an upvote and support this project, follow for random votes.

hello polskipastor, welcome to the great community of steemit, I hope you have a great time here ... !!!

Welcome to Steemit. I'm glad to welcome you, I followed you and will support your blog, I hope you follow me. Together we can develop Steemit much faster!

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.024
BTC 13549.22
ETH 391.50
USDT 1.00
SBD 0.97