Konkurs Kreatywny #23 – Podsumowanie

in #polish4 years ago

Witajcie!

23. Konkurs Kreatywny definitywnie za nami - czas ogłosić wyniki i rozdać nagrody :)

W szranki stanęło siedmioro uczestników, oto ich prace (w kolejności ukazywania się postów konkursowych):

Frekwencja była bardzo wysoka, zarówno wśród uczestników jak i głosujących (11 osób oddało głosy), za co bardzo dziękuję.

W tej edycji do podziału między zdobywców miejsc na podium jest 10 STEEM, dodatkowo od siebie dorzucam do puli drobną sumę, aby żaden z uczestników nie odszedł dzisiaj bez nagrody. Niech to będzie wyraz uznania i podziękowania dla Was wszystkich, sprawiliście mi wiele radości swoim udziałem.

WYNIKI

Poniższa punktacja uwzględnia dodatkowe 3 pkt przyznane uczestnikom, którzy wzięli udział w głosowaniu.

I miejsce (nagroda 5 STEEM) - @rozku (22 pkt)
II miejsce (nagroda 3 STEEM) - @peter.goki (13 pkt)
III miejsce (nagroda 2 STEEM) - @verticallife (11 pkt)

Gratuluję Wam serdecznie!

Poniżej punktacja pozostałych uczestników:

@katiefreespirit - 10 pkt
@czcibor360 - 10 pkt
@jhalik - 8 pkt
@mgszamanvlog - 7 pkt

Dla czwóreczki spoza podium nagroda extra - po 1 STEEM.

Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy ;) Kolejny konkurs już w niedzielę, pierwszego marca - zapraszam.

@wadera

Sort:  

Serdecznie dziękuję! :)

jupii! ale fajnie!
:)
cieszę się i dziękuję! 🌸

Dziękuje za zachęcenie do wzięcia udziału i niezłe 4 miejsce :)

Chyba muszę częściej robić coś własnoręcznie :) Dziękuję wszystkim głosującym :)

Congratulations @pl-rekodzielo! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 60 posts. Your next target is to reach 70 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 66568.01
ETH 3070.53
USDT 1.00
SBD 3.68