ZRÓBMY SOBIE MOTYLE 🦋 LET'S MAKE BUTTERFLIES

in #diy4 years ago (edited)ZRÓBMY SOBIE MOTYLE 🦋
LET'S MAKE BUTTERFLIES!

(the english version is below)
fullsizeoutput_351b.jpeg

Mamy zimę.

Do Wiosny, Maja, Bzów i Motyli musimy jeszcze trochę zaczekać.
Ale co stoi na przeszkodzie, żeby samemu zrobić sobie Motyle?
Właśnie! Zrób to! Zrób sobie motyle.
Zaraz Wam się weselej i bardziej kolorowo wokół zrobi.
Tak to działa.
CO POTRZEBA:

. • kolorowe permanentne markery
 • plastik Shrink
 • nożyczki, dziurkacz, szczypce zaciskowe do biżuterii, kombinerki
 • piecyk, zgrzewarka, suszarka :)
 • cierpliwość
 • inwencja
 • chęci
CO ROBIMY

1.Usuwamy (po raz setny :), niesfornego Kotka z pola działań.

fullsizeoutput_352c.jpeg2.Wymyślamy sobie dowolny projekt. (U nas - wiadomo: To MOTYLE.)
Jak widzicie poniżej, u mnie kreska szybka, nierówna, nerwowa, trochę od niechcenia.
Nie przejmujemy się tym, to tylko szkic.
Późniejszy rysunek - już pokolorowany i wyprocesowany - będzie całkiem spoko.

fullsizeoutput_3522.jpeg3.Projekt nanosimy na folię.
I Malujemy według własnego widzimisię.

fullsizeoutput_3528.jpeg

fullsizeoutput_3539.jpeg

fullsizeoutput_3511.jpeg

fullsizeoutput_3538.jpeg

fullsizeoutput_3527.jpeg

fullsizeoutput_3525.jpeg4.Wycinamy.

fullsizeoutput_3521.jpeg5.Wyciętą formę wkładamy do piecyka, lub ogrzewamy specjalną zgrzewarką (heat gunem).

fullsizeoutput_3526.jpeg

fullsizeoutput_3533.jpeg

fullsizeoutput_3532.jpeg6.Po zgrzaniu heat gunem, nasza praca się kurczy.
Tu dla porównania motylki przed i po upieczeniu:

fullsizeoutput_3534.jpeg7.Zostawiamy do ostygnięcia.

fullsizeoutput_3535.jpeg


I TYLE

8.Ukończoną pracę nawlekamy na:

 • łańcuszek
 • kolczyki
 • smyczkę do telefonu
 • breloczek do kluczy
 • traktujemy jako ozdobę torebki, mebli, czapki
 • przyklejamy do pierścionka
 • hulaj dusza, co tam Wam jeszcze przyjdzie do głowy

fullsizeoutput_3524.jpeg
EFEKT KOŃCOWY:

Bo "to co larwa nazywa końcem świata, reszta świata nazywa motylem".
(Gianrico Carofiglio - "Świadek mimo woli")

fullsizeoutput_3536.jpeg

fullsizeoutput_3537.jpegNIE TRAĆ NADZIEI:

Jeszcze tylko 4 miesiące i wybuchnie nam MAJ na nowo!
Wszystko zakwitnie, wszystko się rozśpiewa, rozbzyczy, roztańczy.
Przylecą do nas motyle, przylecą niezłomne.
Kochane Małe, kolorowe stworzonka 🦋.Na koniec piosenka o motylach 😛:

JETHRO TULL - "MOTHS"

Witrażowe okno zostało otwarte,
By poruszyć tańczący płomień świecy
I pierwsze letnie ćmy,
W ich samobójczym locie.

Świeża bryza zaświszczała,
Delikatna jak majowe pąki,
Porwała do żeglugi lilie,
A ona stanęła przede mną naga.

Tak rozpoczęła się długa noc,
Podczas, której szybowaliśmy na pokrytych pyłem skrzydłach,
W kierunku naszego jutra,
W ten nieśmiały wiosenny miesiąc,
Próbując pochwycić uciekające cienie,
Niczym obraz magicznej latarni.

My, stworzenia świecy,
W nocnym locie ku światłu,
Spleceni, opadający,
Trzepoczący ku temu małemu, złocistemu punktowi,
Szalejący w sianie
Delikatni jak motyle w pierwsze dni wiosny,
Gdzieś wysoko nad nami.

Życie jest zbyt długie (jak powiedziałby leming)
Bo płomień świecy płonie coraz mocniej
I wszyscy razem spłoniemy, nim zgaśnie knot,
Nim umrze świeca.

Witrażowe okno zostało otwarte,
By poruszyć tańczący płomień świecy,
I pierwsze letnie ćmy,
W ich samobójczym locie,
Byśmy połączyli się z nimi w nabożeństwie
wiecznego światła,
W tej krótkiej chwili,
Gdy dwie ćmy wirowały w jej oczach ..
A co tam, zgłoszę moje Motyle do konkursu, choć wiem, że im tam pewnie smutno będzie tak samym, w kącie siedzieć.
Dobrze, że mają siebie.

Niezmordowana @wadera wymyśliła wspaniały temat ostatniego wydania konkursu #pl-rekodzielo:

"róbta co chceta"

No Ej - przecież i tak to robicie, weźcie udział. I cokolwiek zrobicie, pamiętajcie tylko to później sfotografować.
I już.IMG_9169.jpg
LET'S MAKE BUTTERFLIES
fullsizeoutput_351b.jpeg

We have winter.

We still have to wait a little while until Spring, May, Lilac and Butterfly.
But what prevents you from making Butterflies yourself?
Just! Do it! Make yourself butterflies.
It will make you happier and more colorful around you.
That's how it works.
WHAT YOU NEED:

. • colored permanent markers
 • Shrink Plastic
 • scissors, punch, jewelry clamping pliers
 • stove, heat gun, dryer :)
 • patience
 • inventiveness
 • willingness
WHAT WE DO

1.We remove (for the hundredth time :), unruly Kitty from the field of activities.

fullsizeoutput_352c.jpeg
2.We invent any project. (We know - it's BUTTERFLIES.)
As you can see below, my line is fast, uneven, nervous, a bit casually.
We don't care, it's just a sketch.
Later drawing - already colored and processed - will be quite cool.

fullsizeoutput_3522.jpeg3.Apply the design to the plastic sheet.
And we paint according to our own vision.

fullsizeoutput_3528.jpeg

fullsizeoutput_3539.jpeg

fullsizeoutput_3511.jpeg

fullsizeoutput_3538.jpeg

fullsizeoutput_3527.jpeg

fullsizeoutput_3525.jpeg4.We cut out our drawing.

fullsizeoutput_3521.jpeg5.We put the drawing into the stove, or we heat it with a heat gun.

fullsizeoutput_3526.jpeg

fullsizeoutput_3533.jpeg

fullsizeoutput_3532.jpeg6.After heating the heat gun, our work shrinks.
For comparison, butterflies before and after baking:

fullsizeoutput_3534.jpeg7.Let it cool down.

fullsizeoutput_3535.jpeg


AND THAT'S IT

8.The finished work is threaded onto:

 • chain
 • earrings
 • a phone bow
 • key ring
 • we can decorate handbags, furniture, hats
 • stick to the ring
 • Revel Soul :), what else will come to your mind?

fullsizeoutput_3524.jpeg
THE FINAL RESULT:

Because "What the larva calls The End of the World, the rest of the world calls the Butterfly."
(Gianrico Carofiglio)

fullsizeoutput_3536.jpeg

fullsizeoutput_3537.jpegDO NOT LOSE HOPE:

Only just 4 months and MAY explode again!
Everything will bloom, everything will sing, cheer, dance.
Butterflies will come to us, steadfast will come.
Dear little, colorful creatures 🦋.Finally, a song about butterflies: 😛

JETHRO TULL - "MOTHS"

The leaded window opened
To move the dancing candle flame
And the first Moths of summer
Suicidal came, suicidal came.
And a new breeze chattered
In its May-bud tenderness,
Sending water-lillies sailing
As she turned to get undressed.
And the long night awakened
And we soared on powdered wings,
Circling our tomorrows
In the wary month of Spring.
Chasing shadows slipping
In a magic lantern slide,
Creatures of the candle
On a night-light-ride.
Dipping and weaving
Flutter through the golden needle's eye
In our haystack madness.
Butterfly-stroking on a Spring-tide high.
Life's too long (as the Lemming said)
As the candle burned and the Moths were wed.
And we'll all burn together as the wick grows higher
But before the candle's dead.
The leaded window opened
To move the dancing candle flame.
And the first moths of summer
Suicidal came, oh, suicidal came.
To join in the worship
Of the light that never dies
In a moment's reflection
Of two moths spinning in her eyes..
IMG_9169.jpg


Sort:  

OMG! I love your butterflies and of course the one on the cat is my favorite because I love cats. Come on May!!! : ) I have a Butterfly and Insect Giveaway every week for photos and artwork. If you would like to enter, please do so here. I would love to have you join us. : )

Thank you very much!
I love cats too!! 😻
That's why I came to you, when I saw those beautiful blue eyes. 🐾

Have you seen my new little kitty?

Of course I will visit you!
(you, cats and your butterflies 😁

I am so happy that you came to me @rozku! Aw, you have a new kitty? I haven't seen it yet but I will definitely look later on tonight. Thanks for letting me know. : )

Stefan: Nienawidzę chodzić do pracy!
Karolina: Ale dziś brzydka pogoda!
Marcin: No nie nauczę się nigdy do tego egzanimu, bez sensu to!
@rozku: Zróbmy sobie motyle :D

PS Cudne!

hahaha
Jacek, Ty od razu złapałeś konwencje mojego przekazu 😆

można tez dołożyć jeszcze kilka innych opcji, np:
-urghh, nie ma prądu.. - wiem! zróbmy sobie motyle!

albo:
-nuuudzę się; -o! zróbmy sobie motyle!

PS:
w sumie trzeba przyznać, że niewiele jest sytuacji, w których zrobienie Motyli nie byłoby dobrym pomysłem 😁

No właśnie najgorsze jest to, że trzeba pamiętać sfotografować w trakcie, a nie tylko na końcu :joy: ile to już mi wspaniałych prac w ten sposób uciekło ;)

Bardzo ładne motyle :D

wiem o czym mówisz!
ja tak często mam w sytuacjach, w których myślę,
czy nie napisać postu o jakimś pysznym, aktualnie wypróbowywanym przepisie.

tyle, że przypominam sobie o tym zwykle wtedy, gdy talerze już pozmywane 😆

Hehe też tak mam dziewczyny :P

Proszę, proszę kto tu do nas zawitał w konkursie. Jak to mówią pierwsze koty za płoty :p mam nadzieję, że będziemy się tu widzieć częściej.
Świetna robota! I te krótkie słówka nad skrzydełkiem. Na pewno miło było by coś takiego dostać :)

o kochana,
ja to brałam udział w konkursie #pl-rekodzielo, jak tu jeszcze mamuty latały w powietrzu!
hoho, tak dawno!

ale koty za płoty - to ja zawsze chętnie :D

Można? Można!
Motylki cudowne, wiosenne... i ta aksamitna łapka 😍 😍 😍

:) niby o motylkach, a wiadomo o czym 🐾

Manually curated by the Qurator Team. Keep up the good work!

:) thank you!

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 64233.18
ETH 3491.62
USDT 1.00
SBD 2.54