Projekt ustawy Kukiz'15 o dostępie do broni pozytywnie zaopiniowany

in #polish4 years ago (edited)

Jeden z lepszych projektów ustaw ostatnich czasów zatwierdzony.

Sig_1.jpg

Sejm pozytywnie zaopiniował projekt ustawy nad którą pracowało Kukiz '15 wraz z ugrupowaniami popierającymi dostęp do broni jak również obywatelami.
Projekt wprowadzony przez Kukiz'15 otrzymał w lipcu pozytywną opinię.

Lewicowe środowiska oczywiście oburzył sam fakt i bardzo negatywnie komentują zaopiniowaną ustawę.
Co wogóle nie powinno dziwić, dla lewicy wszystko co normalne jest niebezpieczne i nie do przyjęcia
Wyborcza obudziła się kilka dni po zaopiniowaniu, krytykuje projekt i zapowiada nadchodzące z nim niebezpieczeństwo. Lecz kogo ochodzi zdanie Wyborczej.

Według mnie projekt ten wprowadza bardziej przejrzyste przepisy do uzywania broni niż teraźniejsze ustawy. Czyli jak najbardziej na plus. Tak samo jak dla ugrupowania Kukiz '15.

A wy jesteście bardziej za powszechnym dostępem do bronii palnej czy raczej przeciwko? Prosiłbym o komentowanie z uzasadnieniem. ;)

Chcecie więcej takich informacji. Proszę o upvote i follow to motywuje :)

Za ewentualne błedy i brak konkretniejszego markdown'u przepraszam ale postuje z telefonu ostatnio.

Źródło: wp.pl wolnosc24.pl

Sort:  

Miało zostać dodane z tego profilu. Pomyliłem konta

Jeżeli zapytasz kogoś czy chce być wolnym człowiekiem powie TAK i zaraz doda ALE…..
Jesteś wolnym lub nie - nie ma ALE

Dokładnie. Człowiek który rezygnuje z wolności na rzecz bezpieczeństwa nie zasługuje ani na jedno.

Hi. I am a volunteer bot for @resteembot that upvoted you.
Your post was chosen at random, as part of the advertisment campaign for @resteembot.
@resteembot is meant to help minnows get noticed by re-steeming their posts


To use the bot, one must follow it for at least 3 hours, and then make a transaction where the memo is the url of the post.
The price per post is the author's reputation, devided by 1000.
(For example 44 reputation means minimum 0.044 SBD or STEEM.)
Even better: If your reputation is lower than 28 re-steeming only costs 0.001 SBD!


If you want to learn more - read the introduction post of @resteembot.
If you want help spread the word - read the advertisment program post.


Steem ON!

Congratulations @piotrpilch! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You made your First Comment

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Congratulations @piotrpilch! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes
Award for the number of upvotes received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

A co ta ustawa ma zmienić? Nie jestem na bieżąco z informacjami o broni :)

Congratulations @piotrpilch! You have received a personal award!

1 Year on Steemit
Click on the badge to view your Board of Honor.

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - Quarter Finals - Day 2


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @piotrpilch! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.72
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57849.21
ETH 4384.64
BNB 617.40
SBD 7.07