RE: [Cotygodniowe dyskusje naukowe] Elektrownie jądrowe

You are viewing a single comment's thread from:

[Cotygodniowe dyskusje naukowe] Elektrownie jądrowe

in polish •  last year

Rok 2005.... , jakiś czas temu rozmawiałem z człowiekiem który ma pojęcie o tym i mówił o Rosji...
Czy uzależnianie się od tego kraju w tak dużym stopniu i na dłuższą metę jest korzystne dla nas? Co o tym myślisz?

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Osobiście nie kupował bym uranu z Rosji, ale uważam też że nie uzależnili byśmy się od Rosji, ponieważ zakup mógłby być jednorazowy na wiele lat.