RE: [Cotygodniowe dyskusje naukowe] Elektrownie jądrowe

You are viewing a single comment's thread from:

[Cotygodniowe dyskusje naukowe] Elektrownie jądrowe

in polish •  last year  (edited)

Osobiście nie kupował bym uranu z Rosji, ale uważam też że nie uzależnili byśmy się od Rosji, ponieważ zakup mógłby być jednorazowy na wiele lat.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!