RE: [Cotygodniowe dyskusje naukowe] Elektrownie jądrowe

You are viewing a single comment's thread from:

[Cotygodniowe dyskusje naukowe] Elektrownie jądrowe

in polish •  last year 

Odpadami zajmie się Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych, które już składuje odpady ze szpitali i reaktora Maria (zapraszam na wycieczkę naprawdę ciekawa). A uran dostarczyć mogą nam https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_kraj%C3%B3w_najwi%C4%99kszych_producent%C3%B3w_uranu oczywiście zapłacić będzie trzeba słono, ale przeliczając koszty spalania węgla i utrzymania elektrowni wyjdziemy na +. Do tego dochodzi zanieczyszczenie środowiska.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Rok 2005.... , jakiś czas temu rozmawiałem z człowiekiem który ma pojęcie o tym i mówił o Rosji...
Czy uzależnianie się od tego kraju w tak dużym stopniu i na dłuższą metę jest korzystne dla nas? Co o tym myślisz?

  ·  last year (edited)

Osobiście nie kupował bym uranu z Rosji, ale uważam też że nie uzależnili byśmy się od Rosji, ponieważ zakup mógłby być jednorazowy na wiele lat.