🎠Niespełna 3 letni malarz, grafik, rzeźbiarz.. 🍡 fotki

in #polish8 months ago

Mój syn Radzimir to urodzony artysta - grafik, rzeźbiarz, ceramik, malarz oraz poeta.

Nie ma jeszcze 3 lat, więc wszystkie Jego prace to mieszanka eksperymentu i sprawdzania granic własnego ciała.
Jako rodzice 👪, staramy się zachęcać syna do tworzenia i rozwijać w Nim radość z obrazowania wyobraźni.
Wymazanymi ścianami się nie przejmujemy, dzieci urosną to się odmaluje. Przeczytałam kiedyś, że bazgroły dziecka to jest sztuka, którą nie do końca dorośli muszą rozumieć i w pełni się z tym zgadzam.
Zgadzam się również z tym, że modne ostatnio wnętrza w stylu glamour to rzecz całkowicie, w mojej ocenie, nie do pogodzenia z wychowaniem dzieci bez pokrzykiwania🗣️ i latania ze ściereczką.🌪️
Wrzucam na luz, to zbyt piękny czas żeby przejmować się umorusaną kanapą. Na rutynę i szkolną tresurę testów jednokrotnego wyboru przyjdzie jeszcze czas. 🤸

a7gfbwc40l.jpg

  • Stanowisko pracy :

q1st8g9x1u.jpg

  • Tatuaż

g1y8ggvcd3.jpg

  • Kubizm

86dhe3yogf.jpg

  • Graffiti

6qpf5sdxd9.jpg

rsa8jaipd7.jpg

  • Rzeźbiarstwo

v0f2vm5qwv.jpg

Sort:  

Kolorowe dziecko to szczęśliwe dziecko😀 Piękna pamiątka. Będzie z niego artysta.

Posted using Partiko Android

@tipu curate 2

Congratulations @kittyspawspl! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 600 upvotes. Your next target is to reach 700 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

Congratulations @kittyspawspl! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Use your witness votes and get the Community Badge
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

U nas pomalowane ściany to standard. Najpierw malował Daniel ( prawie już 8 letni), potem Elena (4 latka), i już z kredkami śmiga Misiek (2 latka). Oczywiście mam znajomych, którzy uważają, że jak to tak pomalowane ściany, ich dzieci nie malują. Ich dzieci nie robią też wielu innych rzeczy, które robią moje, więc po co porównywać ;p Choć przyznam, że dzisiaj mówiłam do męża, że te ściany mnie już trochę wkurzają, takie pobazgrane ( akurat w naszym pokoju). I powoli tworzy się na nie plan w mojej głowie, tym razem matka chce się artystycznie wyżyć ;p