Biała księga Steem (Whitepaper) cz. 1

in polish •  2 years ago  (edited)

Whitepaper to raport wykonany przez dany podmiot, zawierający analizę danego produktu, usługi, technologii czy programu. Zapraszam Was do przeczytania Białej księgi platformy STEEM w moim tłumaczeniu. Z racji tego, że mój angielski nie jest idealny, proszę o ewentualne poprawki i wyrozumiałość.

book-3057904_960_720.png
Źródło: Pixabay link Domena publiczna.

STEEM - Skomercjalizowana, oparta na technologii blockchain, platforma publicznych treści.

Streszczenie

Steem to baza danych blockchain, która wspiera budowanie społecznych interakcji dzięki wynagrodzaniach w kryptowalucie. Steem łączy koncepcję mediów społecznościowych z technologią tworzącą kryptowaluty. Ważnym kluczem do tego by chętnie uczestniczyć w dowolnej społeczności, czy danym projekcie, jest uczciwy system księgowy, który konsekwentnie odzwierciedla wkład każdej osoby. Steem jest pierwszą kryptowalutą, która próbuje dokładnie i przejrzyście nagrodzić nieograniczoną liczbę osób, które subskrybują swoją społeczność.

Wprowadzenie

Łącznie generowane przez użytkowników treści stworzyły warte miliardy dolarów firmy mediów społecznościowych, takie jak Reddit, Facebook i Twitter. W 2014 roku Reddit postawił hipotezę, że ich platforma zostałaby ulepszona, gdyby wszyscy, którzy przyczynili się do reddit.com publikując historie, dodając komentarze lub głosując zostali nagrodzeni sprawiedliwym udziałem w Reddit Inc.

Steem ma na celu wspieranie społeczności internetowych, zwracając wiele ze swojej wartości osobom, które zapewniają cenny wkład w platformę, nagradzając te osoby kryptowalutą, a poprzez ten proces stworzymy walutę, która jest w stanie osiągnąć szeroki rynek, dając szansę wszystkim ludziom, którzy jeszcze nie wzięli udziału w żadnym projekcie kryptowalutowym.

Kluczowe zasady stosowane do kierowania projektami Steema: najważniejsze jest to, że każdy, kto wnosi swój wkład w przedsięwzięcie powinien otrzymać proporcjonalną wartość zysku. Ta sama zasada dotyczy wszystkich startupów, ponieważ przydzielają one akcje podczas zakładania i podczas kolejnych rund finansowania.

Druga zasada mówi, że wszystkie formy kapitału są równie cenne. Oznacza to, że ci, którzy poświęcają swój czas i uwagę na wytwarzanie i opiekowanie się treściami są równie cenni jak ci, którzy wnoszą niewielką ilość wartości. Jest to zasada równości i koncepcją z którą poprzednie kryptowaluty często miały problemy.

Trzecią zasadą jest to, że wspólnota tworzy wartość, aby służyć swoim członkom. Przykładem tej zasady są kasy oszczędnościowe czy spółdzielnie spożywcze, które raczej służą członkom swojej społeczności niż sprzedaży produktów lub usług osobom spoza społeczności.

Społeczność Steem oferuje swoim członkom następujące usługi:

  1. Źródło kuratorowanych wiadomości i komentarzy.
  2. Sposób uzyskiwania wysokiej jakości odpowiedzi na spersonalizowane pytania.
  3. Stabilną kryptowalutę powiązaną z dolarem amerykańskim.
  4. Darmowe płatności.
  5. Praca zapewniająca powyższe usługi innym członkom.

Celowe dostosowanie zachęt ekonomicznych przez Steema może potencjalnie przynieść korzyści wszystkim zaangażowanym stronom, są one bardziej sprawiedliwe niż platformy mediów społecznościowych i platformy kryptowalutowe, które je poprzedziły. W tym dokumencie przeanalizujemy istniejące zachęty ekonomiczne i pokażemy, w jaki sposób zachęty Steema mogą przynieść lepsze wyniki dla większości uczestników.

cdn. wkrótce kolejne części...

Biała księga Steem (Whitepaper) cz. 2

Dziękuję za przeczytanie i pozdrawiam!

All rights reserved by @astromaniak 2018
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

WARNING - The message you received from @asadxp55 is a CONFIRMED SCAM!
DO NOT FOLLOW any instruction and DO NOT CLICK on any link in the comment!

For more information about this scam, read this post:
https://steemit.com/steemit/@arcange/phishing-site-reported-steem-link-premium

If you find my work to protect you and the community valuable, please consider to upvote this warning or to vote for my witness.

Ale super, bardzo brakowało mi takiego tłumaczenia, jak pisałam artykuł do pl-publikacje!

Dzięki :) Tydzień po tygodniu, po kawałku będę się starał zrobić oba dokumenty (white i blue)

Congratulations @astromaniak! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - Semi Finals - Day 1


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Super sprawa! To co teraz, bluepaper?