Słoń a sprawa polska

in pl-slowianie •  11 months ago  (edited)

Od czasu, gdy usłyszałem piosenkę serbskiego zespołu Atheist Rap, pt. Wartburg Limuzina (link poniżej), w jednej ze zwrotek której pada fraza:

"ima branik od betona možeš ubit slona"

czyli

"ma zderzaki z betonu, możesz zabić słonia"

pewna kwestia nieustannie zaprząta mi głowę, a kwestia ta to pochodzenie słowa "słoń" w językach słowiańskich. Jakże określenie na zwierzę tak egzotyczne jak słoń zachowało się we w zasadzie jednej formie we wszystkich, rozstrzelonej przecież po wielkich obszarach Eurazji, językach słowiańskich?

Odpowiedzią na to pytanie prawdopodobnie może być to, że słowo "słoń" trafiło między naszych słowiańskich przodków na stosunkowo wczesnym etapie ich wspólnoty językowej, zanim porozchodziliśmy się we wszystkie strony, niosąc pożogę w szale zdobywczym Rzymianom i Grekom/zmykając przed jakąś awarską konnicą z warkoczykami (wersja turbolechicka/wersja antyturbolechicka).

Mówią, że słowo to pochodzi od turkijskiego arsalan, zona

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

@ayatollah, I gave you an upvote on your post! Please give me a follow and I will give you a follow in return and possible future votes!

Thank you in advance!

Congratulations @ayatollah! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You made your First Comment
You got a First Reply

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard!


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Zobaczymy, jaki zasięg ma moje konto - resteem leci ;)