Konkurs Kreatywny #20 – Start

Cześć!

Zapraszam Was na

20. Konkurs Kreatywny pod patronatem @pl-rekodzielo

Temat:

Drugie życie.

Na temat wpadłam zainspirowana czatowymi rozmowami o cerowaniu skarpet oraz niedawnym artykułem @julietlucy dotyczącym idei less waste (w tłumaczeniu: mniej marnotrawstwa/odpadów).
Myślę, że każdy z nas choć raz w życiu wprowadził tę ideę w życie nawet o tym nie wiedząc. Choćby cerując dziecku skarpety albo spodnie na kolanie (kto z Was jeszcze może poszczycić się tą starożytną sztuką?). Jeżeli szyjecie szmaciane lalki, przerabiacie ubrania i stare meble, dajecie drugie życie butelkom, kartonom po butach i pojemnikom po lodach - ten konkurs jest dla Was.

Do konkursu możecie zgłosić przedmiot, który już z Wami mieszka - wystarczy, że opowiecie o nim trochę. A może konkurs zainspiruje Was do stworzenia czegoś zupełnie nowego? Zapraszam!

ZASADY KONKURSU

Aby wziąć udział w konkursie należy napisać post, w którym przedstawicie Wasze dzieło.

Wpis oznaczcie tagiem #pl-rekodzielo, a w tytule dodajcie "konkurs @pl-rekodzielo"

Na publikację wpisu macie dwa tygodnie, do 17.11.2019 r. (niedziela), do godziny 24.00.

Dnia 18.11.2019 r. (poniedziałek) zostanie opublikowany post podsumowujący zgłoszenia, który otworzy głosowanie.

Na Wasze głosy będziemy czekać do 24.11.2019 r. (niedziela), do godziny 24.00.

Do trzech dni po zamknięciu głosowania opublikujemy wyniki i rozdamy nagrody.

ZASADY GŁOSOWANIA

Głosujemy na trzy wybrane prace podając nick uczestnika i punkty:

miejsce I - nick - 3 pkt
miejsce II - nick - 2 pkt
miejsce III - nick - 1 pkt

Jest mile widziane, by uczestnicy danego konkursu wzięli również udział w głosowaniu (nie mogą głosować na siebie) - w takim przypadku otrzymają dodatkowe 3 pkt.

NAGRODY

Dla zwycięzców konkursu przewidziana jest nagroda gwarantowana w wysokości 10 STEEM plus ewentualne wpłaty od sponsorów - do podziału według poniższych zasad:

I miejsce - 50% nagrody,
II miejsce - 30% nagrody,
III miejsce - 20% nagrody.

W przypadku wyniku ex aequo pula środków przypadająca na dane miejsce zostanie podzielona pomiędzy równorzędnych laureatów.

Środki zdobyte przez posty dotyczące bieżącego konkursu zasilą pulę nagród w kolejnych edycjach.

Do dzieła! Czekamy na Wasze zgłoszenia do 17.11.2019 r. (niedziela), do godziny 24.00.

@wadera

Informacja dla potencjalnych sponsorów - transfery prosimy dokonywać na konto @pl-rekodzielo.

Sort:  

Nie wieżę własnym oczom 😂
@tipu curate

Ciesze się, że mój tekst stał się inspiracją do nowego konkursu ;)
(nie wiem, czy umiała bym coś zacerować, a tak przynajmniej mam szanse dołączyć do zabawy :P)

Nie ukrywam, że liczę na Ciebie, propagatorkę tej idei na Steemie ;)

Congratulations @pl-rekodzielo! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 900 upvotes. Your next target is to reach 1000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest Meet The Stemians Contest - The mysterious rule revealed
SteemFest⁴ - Meet the Steemians Contest
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 66503.40
ETH 3078.67
USDT 1.00
SBD 3.70