Cytrynówka

in pl-kuchnia •  6 months ago  (edited)

IMG_20151113_114022.jpg Na zdjęciu są wszystkie składniki. Wciskamy sok a wytloczki i sok zalewamy spirytusem. W drugim naczyniu w 400 ml wody ciepłej przegotowanej rozpuścić trzeba miód. Po 24 godzinach przecedzamy spirytus i filtrujemy przez gęste sito. Teraz tylko połączyć płyny i znów czekamy 24 godzinki. Smacznego.
http://steemitboard.com/@jacentys /dw-early.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Dobry pomysl.Kiedys byly bardzo popularne Nalewki.

Witaj na #plkuchnia :)
Zmień tag #polskie na #polish ;)

Pozdrawiam i życzę powodzenia :)

Bążur @jacentys!


Witaj na #pl-kuchnia - najsmaczniejszym tagu polskiej społeczności :)

Zapraszam do udziału w Konkursie Kulinarnym (tag konkursowy #pl-kuchniakonkurs) i do śledzenia konta @pl-kuchnia wspierającego polski tag kulinarny.

Pozdrawiam w imieniu opiekuna i eksperta #pl-kuchnia - @grecki-bazar-ewy

Baw się dobrze!

Congratulations @jacentys! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 10 posts. Your next target is to reach 20 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

3 years on Steem - The distribution of commemorative badges has begun!
Happy Birthday! The Steem blockchain is running for 3 years.

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!