Sort:  

Temat dość trudny i bardzo poważny. Trzeba będzie się postarać. Pozdrawiam.

jaki trudny w gimnazjum rozprawki na gorsze tematu się pisało

No to czekam na Twój materiał. Jestem bardzo ciekawy. Pozdrawiam i życzę powodzenia.

I się pały dostawało ;)

owszem w systemie niemiecki ;D

Dorzucam 2 SBD

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.11
JST 0.033
BTC 63968.82
ETH 3136.80
USDT 1.00
SBD 4.28