Konkurs #pl-gry Czy gry podobnie jak filmy i książki mogą być formą sztuki?steemCreated with Sketch.

in #pl-gry6 years ago (edited)

Z góry zaznaczam że jest to mój pierwszy post. Mam nadzieje że nie popełniłem żadnej gafy.

Pytanie czy grę komputerową można uznać za formę sztuki może mieć jedną z dwóch tak samo prawdziwych, niezwykle proste odpowiedzi i bardzo złożone uzasadnienie, w takiej sytuacji należało by zmienić pytanie:
Czy [tak konkretna gra] może być uznana za formę sztuki?
Tak to znacznie lepsze pytanie, na które można odpowiedzieć zadając sobie kilka kolejnych pytań, które przedstawię w rozmowie z moim iluzorycznym oponentem.
Zaczynając od: Czy uznajesz gry za teksty kultury? Jeśli tak to powinieneś/naś automatycznie uznać je za formę sztuki.
-Zaraz! W moim rozumieniu wszystkiego, co jest nazywane tekstem kultury nie można nazwać sztuką.
-Zgoda. Zatem czy jesteś w stanie nazwać sztuką coś co wykorzystuje powszechnie określane tym terminem elementy składowe? Przypominam gry składają się z kilku czynników Ścieszki dźwiękowej, oprawy graficznej, fabuły i gameplay'u. Gameplay nie jest formą sztuki, ale pozostałe pozostałe jak najbardziej można ją nazwać.
-Nie! Nawet jeśli element gry jest sztuką nie czyni to sztuki z całości.
-Więc co w twoim rozumieniu możemy uznać za sztukę?
-Sztuka to coś więcej niż tylko muzyka i obrazy. Prawdziwą sztuką jest coś co wywrze stały wpływ na ciebie i na odsetek populacji.
-W tym rozumieniu sztuką jest Mein Kampf i Komunistyczny Manifest... Jestem w stanie zaklasyfikować kilka gier jako sztukę nawet wedle tych mocno pokręconych wymogów. Zacznijmy od gry, która poprzez memy wpłynęła na nasz język, mówię o tytule The Elder Scrolls V Skyrim. Od czasu pojawienia się gry znacznie częściej można usłyszeć określenie ''Strzał w kolano'', jest to jednak przykład prosty i stosunkowo młody, przydałby się jakiś nieco starszy i silniejszy... Myślę, że taki, który szedł do kalendarza będzie dostatecznie silny. Dla pewnego odsetku społeczeństwa dziewiąty września jest bardzo wyjątkowym dniem. Nazywa się Dzień Cirno(postać mająca w instrukcji numer 9). cirno staty.png
Wygląd statystyk pod tym filmem jest idealnym dowodem na to że nowe święto jest regularnie obchodzone obchodzone przez fanów serii Touhou.

Kończąc mój czytelniku, którego część wątpliwości pomógł mi wyrazić mój fikcyjny rozmówca, czy jesteś wstanie wpasować przynajmniej kilka gier w swoją definicje sztuki?

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.11
JST 0.033
BTC 63968.82
ETH 3136.80
USDT 1.00
SBD 4.28