Albo za mało się staram, albo jest mi za łatwo...

in pl-bitcoin •  7 months ago

Kolejny tydzień i niestety kolejne przypadki użycia złotówek:

  1. za zdjęcie rtg zęba
  2. stomatolog
  3. kupowanie za złotówki na trzydniowym wyjeździe rowerowym picia i jedzenia...
  4. niewielka, ale jednak, zapłata za dwa noclegi
  5. za transport busem w czasie deszczu z uszkodzonym rowerem

Ale, żeby nie było tak ponuro: coraz więcej osób pyta, czy ja z tymi kryptowalutami to tak na poważnie? :)
Ofert pracy niestety brak. Te z ogłoszeń odpuszczają ze względu na rodzaj wynagrodzenia. Mimo, że oferuję już 20 procentowy rabat w stosunku do złotówek. Tłumaczenia są różne: przepisy, "co ludzie powiedzą", "nie wiem jak", "nie chcę się uczyć", "boję się bitcoina", etc.
Próbuję także w formule 50% płacy minimalnej... Bez skutku.

Bardzo się staram. Ale i rzeczywistość (Opatrzność) jest wyjątkowo sprzyjająca.

Bogu niech będą dzięki!

Edycja z dnia 27.02.2019 r.: Należą się Wam słowa wyjaśnienia - już od dawna rzeczywistość przerosła moje plany. Okazało się, że nie dotrzymałem sobie danego słowa (ale i Wam), że będę o pisywał każdy przypadek użycia złotówek. Nie udało mi się "wyżyć" za pomocą samych kryptowalut - a jednocześnie używanie złotówek stało się codziennością - więc wbrew zapowiedziom - nie opisałem każdego ich użycia. Nie byłem nawet konsekwentny w prowadzeniu tego "bloga". Przepraszam wszystkich, których zawiodłem. Niestety na prowincji nie udało mi się znaleźć zbyt wielu, którzy chcieliby mnie wynagradzać za kryptowaluty.


Jeśli Ty chciałbyś mnie wspomóc choćby drobnymi satoshimi - kod QR do BTC na zdjęciu.
zebrak2.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Witaj, jestem botem patrolującym #pl-artykuly.
Twój post nie spełnia podstawowej reguły #pl-artykuly dotyczącej długości wpisu.
Wyedytuj go dopisując więcej treści lub usuń tag - dziękujemy!

Więcej o regulaminie możesz przeczytać w podanym linku.

Congratulations @norbert.brylka! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

3 years on Steem - The distribution of commemorative badges has begun!
Happy Birthday! The Steem blockchain is running for 3 years.
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!