101 KA MGA SULAT NGA GI-SNOBAN NI PRESIDENTE DUTERTE #4: Sa Mailad Lang

in #philippines4 years ago

Dili man sa ingon nga nasayop kog pili sa niaging eleksyon pinaagi sa akong pagsuporta kanimo, Nyor Duterte, pero ang nahitabo kanako morag usa ka dakong sagpa sa kamatuoran sa politika sa katilingbang Pilipinhon nga nagapsalamat sad ko: Nga human sa tanang inisog kunuhay nga baroganan batok sa imperyalismong Amerikanhon ug pagdeklara kanimo isip manlalaban sa katawhan nga naa sa sidsid sa kalitingban nga nagabarog sa ideyalismong sosyalista, sa kataposan sa adlaw, politiko ra gihapon ka: mandudula sa higayon, nabuhi mo pinaagi sa paghamal sa pagka-desperado sa katawhan nga makaangkon og maayong panginabuhi. Dili nako ikalimod nga apil ko niining mga tawo nga desperado nga makatilaw sa maayong sidlak sa kaugmaon ning atong nasod.

Sa kataposan ning tanan retorika nimo sa imong mga kritiko diri sulod o gawas sa nasod, gapadayon nag-alagad ning kasamtangang gobyerno sa elitista sa nasod, diin tanang kalamboan ug pag-uswag sa ekonomiya gapadulong ra gihapon sa uno porsyento samtang ang nabiling 99% naningkamot nga mabuhi gikan sa tinagsik nga kita gikan sa niining mga tawo. Tinuod! Ming-uswag ang atong nasod pero ang pagdagayday niining gitawag ninyong kalamboan natapos lang sa kinapobrehan ninyong mga dato. Pero pipila kanamo padayong nagmaya sa konsepto sa kalamboan nga wa namo nahikap ni nakaon. Dili nato kalimtan diri nga nadungagan pa ang mga tuig sa pagkaalila sa Pilipinas sa Amerika. Nakigdula nasad ka sa kalayo Nyor Duterte?

Kon unsa man gani imong plano sa pagpangisda sa Tsina ug Russia ug sa Estados Unidos ug human sa akong personal nga kombiksyon sa inyong dula, ming negatibo na ang akong paglaom nga nagaserbisyo pa gihapon mo sa interes sa katawhan. Sa kasamtangang higayon ning akong pagsulat, nagatuo ko nga dili kamo ang magpabag-o sa Pilipinas kundili usa ka Kulturanhong Rebolusyon nga maoy magbuhat og dalan sa pagtukod sa usa ka tinuod nga sosyalistang estado diin ang magdumala mao ang katawhan ug paghatag og igong limitasyon sa mga langyaw ug pribadong kapitalista nga nagakawkaw sa resources sa nasod.

Padayon mi maniid kanimo. Wala nay paglaom ning nasod nato karon. Unsaon taman, lala kaayo ang gayuma nga imong gipatumar sa katawhan. Pero nanghinaot ko nga mahuman ning ilang pagkahubog, makamata ni sila ug sila mismo ang mobuhat sa unang lakang aron makab-ot ang rebolusyong tawhanon ug maka-masa.

TOTAL CROWDFUND AMOUNT: 6.324 SBDThanks to the TOP 10 CROWNDFUND Supporters. Please follow them and drop some upvotes:
@jonelq
@louielowa
@zeddjacob
@shairanada
@sheshebaylosis

The "101 Sulat nga Gi-snoban ni Presidente Duterte" is a crowdfunding project of @gilnambatac. All of the funds that will be collected from all these 101 letters will be utilized in self-publishing these letters in a book form, hopefully to be send to Malacanang and other significant national leaders to read. This is a personal effort for our humble voices be heard. @gilnambatac welcomes your letters to be included in this project. Thank you for the support.

If you have questions or collaborative work, please contact @gilnambatac at Steemit Chat.

DID YOU MISSED A LETTER?

Ikatulong Sulat: Viva Senador Mocha! Viva!
Ikaduhang Sulat: "Damgo Ngadto sa Reyalidad"
Unang Sulat: "Trust Issues"


FOLLOW | UPVOTE | RESTEEM
About GIL
@gilnambatac


MORE POSTS BY @gilnambatac
Sort:  

Maayong gabii, Sir! Nalipay gayud ako sa kasulatan nga ni. Sama nimo, isa man ko sa mga katawhan na nagdahum sa maayong pagpanginabuhi. Pero wala nako ni makita kay Duterte ug busa sa miaging eleksyon, lahi akong gisuportahan. Dili man sa kay nalipay ko tungod kay nasakto ko sa akong suspetsa o tungod kay nasayop ka. Ang akong pagsuporta sa akong kandidato niundang man sa pagtapos sa eleksyon ug kini akong gibalhin sa gipili sa mayorya. Dako akong paglaum sa una ug takos akong pagpangamuyo na ako gayod ang sayop. Apan, makahiubos lamang gayud ang mga gakahitabo sa karon. Sa imong sulat, ikaw nakaingon na ang atong nasod wala nay paglaom. Wala ko nagatuo niini, Sir, kay may mga tawo pa na sama nimo na maka-amgo sa kamatuoran ug suma pa nimo, makamata sa kahubog.

Nahurot na akong bisaya, Sir. 😅

Nevertheless, I still believe that there is hope to this nation. We have the thinking youth. Some may have just shifted in the wrong path, but slowly, with the right influence, we can be collective in our thoughts, and if deemed necessary we can be one in movement, as well. :)

Dili sad nato tamay-tamayon ang mga tawo nga adunay lahi natong pabanot. Kon sutaon natog pag-ayo, sama nako, nimo ug natong tanan, biktima lang ta sa higayon. Biktama ra ta sa dula sa mga elitista, mga oligarkiya sa nasod. maong kinahanglan gyod nga mostorya gyod ta, dili kay maghilom-hilom lang sa kilid.

Sakto gyod na imong punto.

Sakto pud ka, sir. Atong niaging inadlaw, aduna ko'y nakadiskurso na pabor gayud sa mga programa ug sa gobyerno mismo. Ang iyahang artikulo nagatamay sa mga aktibo nga gapahayag sa ilang mga sentimento partikular na ang mga gihinanglan na mga iskolar ng bayan. Ug makahiubos lamang gyud ang iyang mga punto ug iyang mga pulong batok sa mga maong estudyante. Ug isip usa ka iskolar ng bayan sa una ug karon, akong gipaningkamutan ug pasabot sa iya ang lohika sa likod ngano aduna'y mga rallies ug nganong aduna'y mga kritiko ang atong presidente ug iyang administrasyon. Apan, kalisod lang gyud sudlon ang sirado nga panghuna-huna.

Pero nagadahum gihapon ko na muabot ragyud ang panahon, ug hinaot man maabot, dili pa ulahi, na makamatngon ra tang tanan. Karon atong makita na mura na ug gausab ug gabalik atong kasaysayan, busa, padayuna lang imong mga sulat, sir. Basin mao pa kini ang maging instrumento sa dako nga kausaban sa atong kasaysayan. :)

I wish you could also translate so we can understand :)