Mijn blockchain verhaal deel 4

in life •  4 months ago

cover 'my 'blockchain' story.jpg

English version

Deel 4; Toen mijn creativiteit terug werd aangewakkerd.

Terwijl ik reeds meerdere maanden aan het tokkelen was, om dagelijks een blog te laten verschijnen op het ‘steemit’ platform, gebruikte ik steeds minder mijn wacom teken tablet. Tijdens de zoektocht naar de betere blogs, kwam ik steeds vaker ‘contesten’ tegen waardoor mijn artistiek talent geprikkeld werd .

Zodra ik bekend werd met de term ‘meme’, een creatieve vorm waar ikzelf nog nooit van gehoord had of me aan gewaagd had. Werden niet enkel mijn lachspieren erdoor getiteld, ook de drang me eens te wagen aan deze vorm van creativiteit werd er door aangewakkerd.

Toen besloot ik me voor de eerste maal te wagen aan deze vorm van creativiteit. Ik downloade de foto, die bewerkt moest worden, en ging van start om mijn photoshop skills te testen bij deze vorm van vermaak.

Alhoewel dit de eerste maal was dat ik me aan het maken van een ‘meme’ waagde, had ik hoge verwachtingen gesteld voor mezelf. En droomde ik in het geniep ervan om mijn eerste SDB (digitaal geld gelinkt aan de steem blockchain) te verdienen.

Mijn eerste deelname was echter een persoonlijke teleurstelling toen bleek dat ik de ‘même’ wedstrijd niet gewonnen had. Dit was tevens de eerste maal dat ik de oprechtheid van het ‘steemit’ platform in vraag stelde. En besloot toen op zoek te gaan naar de regels van deze soort wedstrijden. Ik kwam er vlug achter dat de organisatoren van de ‘même’ wedstrijd konden bepalen wat de regels waren en dat enkel zij bepalen wie de winnaar is, zonder dat er een vaste regel bestaat omtrent het organiseren van deze wedstrijden.

Al was mijn eerste deelname zonder succes, ik was vast besloten me te verdiepen in deze nieuwe vorm van vermaak en begon toen vaker aan deze ‘contesten’ deel te nemen. Waaruit ook echter bleek dat het ‘thema’ humor blijkbaar erg bepaald wordt door de omgeving en cultuur waarin je u begeeft.

Na deelgenomen te hebben aan enkele ‘même’ contesten kon ik met enige blijdschap vaststellen dat ik reeds meerdere malen deze ‘même’ contesten( gewonnen had. Niet enkel werden de deelnamens beloont met de eerste plaats, tevens kreeg ik door deze overwinningen enkele sdb.

Terwijl de lijst van nedersteemers gestaag groeide en er steeds meer nederlandstalige blogs terug te vinden waren in de ‘feed’ page. Werd ik er steeds meer van overtuigd dat ik iets moest ondernemen om de nederlandstalige bloggers met elkaar te verenigen.

Wordt vervolgd in de blog deel 5; Het ‘steemit platform had ook zijn beperkingen voor mijn creativiteit.

Mijn blockchain verhaal deel 1
Mijn blockchain verhaal deel 2
Mijn blockchain verhaal deel 3
Mijn blockchain verhaal deel 4

English version

logo jjhemp blockchain.jpg

promo ws001.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Het is lastig om terug kerende Nederlandse lezers te vinden en te laten volgen. De bots werken ook niet echt mee vind ik.

·

@dutchcryptotalk alldutch is misschien een community die u kan verder helpen ,groeten

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by jackjohannes hemp from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.