Mijn blockchain verhaal deel 2

in life •  5 months ago

cover 'my 'blockchain' story.jpg

English version

Deel 2; Mijn eerste stappen op het steemit platform.

Na het invullen van de nodige formaliteiten om een ‘steemit’ account te bemachtigen, was het lijdzaam afwachten op de bevestigingsmail van het ‘steemit’ platform. Achter enkele dagen geduldig afwachten op de bevestigingsmail van het ‘steemit’ platform, werd mijn wachten uiteindelijk beloond. En kon ik van start gaan met het delen van mijn content op het ‘steemit’ platform.

Maar zoals meerderen van jullie zullen ervaren hebben, waren ook voor mezelf de eerste stappen op dit nieuwe platform niet zo vanzelfsprekend. Zelf na het lezen van de ‘FAQ’ was al de nieuwe informatie erg overweldigend. Niet enkel bleek na het lezen van de ‘FAQ’ dat er enkele regels zijn voor het delen van je ‘content’ op het ’steemit’ platform. Tevens kreeg ik een aantal ‘keys’ voor de verschillende taken op het ‘steemit’ platform. Van ‘owner key’ tot ‘posting’ key’ waren toen nog voor mij onbekende termen. En toen werd me reeds duidelijk dat dit platform het ernstig neemt met ‘beveiliging’ van je account en hun platform.

Persoonlijk was ik totaal nog niet thuis in de wondere wereld van ‘ cryptocurrency ’ en was ik zelf nog maar amper enkele maanden begonnen met bloggen. Bij de aanvang op dit nieuwe platform, ging ik spontaan op zoek naar andere steemians met dezelfde interesse als ik. Dit door op zoek te gaan naar posts onder de tag #art #poetry #photografie Begon ik van start te gaan met het posten van commentaren op de blogs die me konden bekoren. In de hoop zo nieuwe mensen te leren kennen met dezelfde interesses als ik op dit nieuwe platform.

Toen deelde ik steeds mijn nieuwe content vaak als laatste op het ‘steemit’ platform en kreeg toen ook vaak berichten van een zekere’ cheetah’ dat de content reeds terug te vinden was op het internet. Nadat ik enkele berichten had gestuurd naar de betreffende ‘cheetah’ werd ik door een steemian er attent op gemaakt, dat ‘cheetah’ geen persoon was maar een ‘bot’ dat ervoor zorgt dat er geen ‘plagiarism’ kan plaatsvinden op het ‘steemit’ platform. En zonder het echt op te merken, werd ik steeds meer en meer overtuigd van de kracht van het ‘steemit’ platform.

Na enkele weken te vertoeven op het ‘steemit’ platform, was nog niet alles me erg duidelijk en ik overlade toen nog het ‘help’ channel in de ‘steemit chat page met vragen. Al waren mijn eerste ervaringen in de ‘algemene chat’ niet zo positief, waardoor ik enkel vertoefde in het ‘help’ kanaal op de ‘steemit chat’ page als ik vragen had. Bij deze wil ik de mensen die het ‘help’ kanaal mogelijk maken bedanken voor al het geduld die ze kunnen opbrengen om nieuwe steemians te begeleiden.

Mijn eerste doelstelling op dit nieuwe platform werd bedacht, en toen leek 500 sp nog een hele opdracht. En hoopte ik stiekem om evenveel volgers te vergaren, als op de meer traditionele platforms zoals ‘ facebook’ en ‘google’ Maar toen bleek dat het niet zo vanzelfsprekend was om mijn vrienden ervan te overtuigen, zich ook aan te sluiten bij dit nieuwe ‘sociale media’ platform, leek me dit nog een zeer moeilijke opdracht.

Wordt vervolgd in de blog deel 3; De zoektocht naar andere Nederlandstalige bloggers.

Mijn blockchain verhaal deel 1
Mijn blockchain verhaal deel 2
Mijn blockchain verhaal deel 3
Mijn blockchain verhaal deel 4

English version

logo jjhemp blockchain.jpg

promo ws001.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

This post has been upvoted by @minibot with 20.0%!
You want higher upvotes?

Vote for my creator @isnochys as witness!

Did you know, that you can make some profit with your witness vote?
More profits? 100% Payout! Delegate some SteemPower to @minibot: 1 SP, 5 SP, 10 SP, custom amount

How about joining the Q initiative? Limited invites here!

Je account is idd redelijk goed beveiligd, maar je wallet ligt op straat... Ik weet niet hoe veilig je in de toekomst over straat kan wanneer je een dikke wallet hebt.
Privacy is helaas geen sterk punt van steemit, daar je geld en waar je het aan besteed een heel groot deel van je privacy is. Als Ambtenaren een open wallet zouden hebben dan was het best goed, maar burgers met een open wallet is een risico creeren waar veiligheid bestond. We leven immers in een wereld waar kinderen elkaar nog steeds beroven voor een stel plastic sneakers.

BTW photografie? Is dat engerlandriaans? :-D

fieptauwtje..

op naar deel 3....

·

de negatieve kanten aan het platform komen ook nog ruimschoots aan bod

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by jackjohannes hemp from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.