Mijn blockchain verhaal deel 3

in life •  4 months ago

cover 'my 'blockchain' story.jpg

English version

Deel 3; De zoektocht naar andere Nederlandstalige bloggers.

Na een maand het ‘steemit’ platform vlijtig te hebben bespeeld met mijn toetsenbord, kwam ik er achter dat ik toen blijkbaar een fout had gemaakt met de ‘owner’ key. Deze fout bleek er voor te zorgen dat ik niet meer kon inloggen met mijn steemit account jjhemp. Met het gevolg dat de bijhorende vriendenlijst en verdiende cryptocurrency verloren gingen.

Door dit voorval besloot ik op zoek te gaan naar Nederlandstalige steemians of blogs, die me konden helpen om deze fout te recht te zetten. Na enkele dagen het steemit platform afgeschuimd te hebben op zoek naar Nederlandstalige blogs. Moest ik jammer genoeg vaststellen dat deze sterk ondervertegenwoordigd waren en was de zoektocht naar steemians met dezelfde ‘moedertaal’ niet vanzelfsprekend.

Terug waren de moderators van het ‘help’ kanaal in ‘steemit chat’ zoals steeds erg behulpzaam, maar al hun hulp kon er niet voor zorgen dat het betreffende account niet verloren ging. Ook al was dit geen prettige ervaring, het zorgde er wel voor dat ik steeds meer aandacht begon te schenken aan de wachtwoorden op de verschillende ‘sociale’ media platformen.

Na het aanmaken van een nieuw steemit account en met heel veel aandacht de bijhorende ‘keys’ op te hebben geslaan. Ging mijn ‘steemit’ verhaal verder onder de naam jackjohanneshemp Omdat ik ervan hou om te lezen en schrijven in het nederlands, ging ik van start vaker op zoek te gaan naar blogs met de hashtag #nederlands #dutch #belgie enz. Zo kwam ik niet enkel meer Nederlandstalige blogs tegen, tevens leerde ik zo heel wat andere nedersteemers kennen.

En zonder het te beseffen werd mijn voorliefde voor het ‘steemit’ platform terug wat groter en besloot ik toen om de Nederlandstalige bloggers trachten te verenigen tot een grote Nederlandstalige steemit community. Ik ging steeds minder op zoek naar post over een bepaald onderwerp en vaker kregen de Nederlandstalige post mijn upvote. Terwijl de lijst van Nederlandstalige steemians gestaag groeide, begaf ik me steeds minder en minder op het ‘facebook’ platform. Deelde ik vaker mijn nieuwe content als eerste op het ‘steemit’ platform waardoor de comments van ‘cheetah’ verdwenen.

Wordt vervolgd in de blog deel 4; Toen de creativiteit terug werd aangewakkerd.

Mijn blockchain verhaal deel 1
Mijn blockchain verhaal deel 2
Mijn blockchain verhaal deel 3
Mijn blockchain verhaal deel 4

English version

logo jjhemp blockchain.jpg

promo ws001.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Balen dat je niet meer je account kon gebruiken. Was je je key vergeten of was hij gehackt?

·

ik had iets verkeerd gedaan met mijn owner key bij het account jjhemp op steemit....

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by jackjohannes hemp from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.