Idea for Lego small amount in relation to the price

in lego •  last year

The sets that I remember, and those that are present differ not only in appearance. They are also definitely smaller a few years ago, the same price was getting more. Having a moment of time and a bit of self-denial, I decided to play in a program created for a 3D printer. The effects are visible in the form of blocks, and even those that are not in production.
Rcross.png

The railway crossing is visible here. It can be made of blocks, but the cost compared to what I have created is significantly higher.
I want and I already have visions to create my own blocks I need. However, for the moment I miss a 3D printer, the cost is 700 euros. Maybe I can slowly realize it in practice and share what I create.

If you have an idea how to raise funds for further work. Please write in the comments.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

[BOT] Witamy xeezik na #polish, tagu używanym przez Polaków do publikacji polskich treści w ekosystemie Steem (np. Steemit czy Busy). W ekosystemie Steem wspiera się oraz nagradza się nową i autorską twórczość.

 • Plagiaty oraz kopiowanie cudzej twórczości są niemile widziane przez społeczność i mogą doprowadzić do ukrywania wszystkich publikowanych postów danego użytkownika.
 • Wszelkie szczegóły związane bezpośrednio z twoim kontem i twoimi postami znajdują się na steemd.com.
 • Posty zawierające takie rzeczy jak nagość, pornografia, wulgaryzmy czy przemoc powinny zawierać dodatkowo tag #nsfw (Not Suitable/Safe For Work).
 • Wiele ciekawych i bardziej szczegółowych informacji można przeczytać w FAQ dla zupełnie początkujących użytkowników Steemit.
 • Parę dobrych praktych na temat zachowania na steem przeczytasz tutaj.
 • Posiadamy polski serwer Discord.
 • Istnieje polski kanał na oficjalnym czacie, który wymaga osobnej rejestracji.
 • Jeżeli chcesz ładnie formatować swoje posty, to spójrz na poradnik stworzony przez społeczność Markdown.
 • Przegląd wydarzeń i informacje o polskich, steemowych tagach, możesz znaleźć na @kurator-polski.
 • Lista wszystkich tagów wykorzystywanych przez polskich użytkowników znajduje się tutaj
 • Tutaj uzyskasz parę informacji nt. wspierania danych tagów tematycznych przez kuratorów.
·

Dzięki

Congratulations @xeezik! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!