Ablo İnsanlarla Tanış

in #kusadasi5 years ago

Ablo İnsanlarla Tanış uygulaması ile yeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz ve dünyada bir çok kişi ile görüntülü sohbet veya kamera açmak istemesseniz yazışabilirsiniz.

Uygulamanın en güzel özelliklerinden biriside karşınızdaki kişinin dilini türkçe olarak görmeniz isterseniz farklı dillerde görebilirsiniz yani programda dil çevirisi bulunmakta yolculuk sırasında nerelere gittiğinide arkadaşlarınla paylaşman mümkün.

Yeni arkadaşlıklar kurabilir ve eklediğin kişileri takip sistemi ile neler yaptığını görebilirsin istersen bu özelliğide kapatabilirsin uygulama yeni arkadaşlık edinmek isteyenler için çok yararlı play storedenücretsiz şekilde indirebilirsiniz.

Sort:  

Congratulations @supermarioo! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

The Steem community has lost an epic member! Farewell @woflhart!
SteemitBoard - Witness Update
Do not miss the coming Rocky Mountain Steem Meetup and get a new community badge!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 65200.45
ETH 3535.76
USDT 1.00
SBD 2.45