Hello You!

in introduceyourself •  last year 

Who am I? 

I'm Peter and I'm 27. I live in Poland.  That is a country (a beautiful one!) in Europe - couse not everybody knows that!   I have not decided yet in what language will I write, but for sure Polish or English, nothing else :) (Unfortunately, I do not know the language of elves)

What do I do?

I'm an civil engineer. That is only a small piece of my life. All my thoughts are concentrated on turning my hobby into source of income. And I will do that. I do have dreams, and one of them is to become rich. We all have just one life, and I don't see why, why I should not do it!

What is my hobby?

Numbers are my friends. As an engineer I love to have everything in my Excel. One of my hobbies are investments. I strongly believe that blockchain and cryptocurrency are the future. That is the reason of possession a few different coins in my wallet. But I don't want to write about it here. As many of you I love computer games!  I like doing it since I was a child, and I never left it. What's more, I'm going to develop it one day and I still have to make money on it!  

Traveling 

I love to travel and talking about it. Every trip is a opportunity to learn facts I have not even dreamed about. One of them is my last year's trip to Auschwitz ( The Auschwitz concentration camp ) and I would really like to write about it for many people.  It had a great impact on me. Thanks to this, I delved into the history, which I would like to talk about now. 

Making Money

 I love making money. Although not really to have them, but just to make money. The most exciting things are those that you can earn money on and which you did not think about before. One of them is Bitcoin, but as I wrote earlier, it's just an add-on. Of course, one day I want to have a supercar, a beautiful home, but I want to do it my way! I want to grow, as a writer, I dream about publishing my fantasy book. I am a fan of a healthy lifestyle and probably a nice cook, and I want to share it with you too. As I wrote, I am an engineer, so everything I write must contain tables, from where it comes from. I was ill if I did not have everything to be counted! I appreciate beautiful photography, I often try to take pictures of my trips - I will show you some of them, so that you can judge for yourself!  Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

[BOT] Witamy lipers na #polish, tagu używanym przez Polaków do publikacji polskich treści w ekosystemie Steem (np. Steemit czy Busy). W ekosystemie Steem wspiera się oraz nagradza się nową i autorską twórczość.

 • Plagiaty oraz kopiowanie cudzej twórczości są niemile widziane przez społeczność i mogą doprowadzić do ukrywania wszystkich publikowanych postów danego użytkownika.
 • Wszelkie szczegóły związane bezpośrednio z twoim kontem i twoimi postami znajdują się na steemd.com.
 • Posty zawierające takie rzeczy jak nagość, pornografia, wulgaryzmy czy przemoc powinny zawierać dodatkowo tag #nsfw (Not Suitable/Safe For Work).
 • Wiele ciekawych i bardziej szczegółowych informacji można przeczytać w FAQ dla zupełnie początkujących użytkowników Steemit.
 • Parę dobrych praktych na temat zachowania na steem przeczytasz tutaj.
 • Posiadamy polski serwer Discord.
 • Istnieje polski kanał na oficjalnym czacie, który wymaga osobnej rejestracji.
 • Jeżeli chcesz ładnie formatować swoje posty, to spójrz na poradnik stworzony przez społeczność Markdown.
 • Przegląd wydarzeń i informacje o polskich, steemowych tagach, możesz znaleźć na @kurator-polski.
 • Lista wszystkich tagów wykorzystywanych przez polskich użytkowników znajduje się tutaj
 • Tutaj uzyskasz parę informacji nt. wspierania danych tagów tematycznych przez kuratorów.