MakeMeSmile – Starting a Business? [eng/срп] Измами ми осмех – Започињете посао?

in Photography Lovers3 years ago


DSCF8507_cr-prva.jpg


If you have so far treated the flea market as a place where only memories and trivial little things can be found, it is time to think again. There are traders here who sell very serious goods…


For example, every week you will find large pieces of home appliances, which is a serious job…

Ако сте досад бувљу пијацу третирали као место где се могу наћи само успомене и тривијалне ситнице, време је да размислите поново. Има ту трговаца који продају врло озбиљну робу…


На пример, сваке недеље наћи ћете ту крупне комаде беле технике, што је озбиљан посао…


DSCF8481-fs_cr-masine-hive.jpg


But can you start a new business here? It is possible as well, if you invest in a mobile bar that will help visitors and sellers to endure the cold winter days more easily.

Али можете ли ту започети нови посао? И то је могуће, ако инвестирате у мобилни бар којим ћете помоћи посетиоцима и продавцима да лакше поднесу хладне зимске дане.

DSCF8547_cr-bar-hive.jpg

DSCF8483-rot-fs_cr-business-hive.jpg

DSCF8484-rot-fs_cr-bar-hive.jpg


DSCF8537-rot-bar-hive.JPG


DSCF8505-rot_cr-fs-bar-hive.jpg


It is even better that you can find really good tools at the flea market at any time, practically for all types of activities. For example, here you can find extraordinarily designed welding masks and powerful wire cutting pliers:

Још је боље је што на бувљаку у свако доба можете наћи заиста добар алат, практично за све врсте делатности. На пример, овде можете наћи изванредно дизајниране маске за варење и моћна клешта за сечење жице:


DSCF8507-welding vendor-hive.JPG


This guy sells a tool for sharpening all kinds of blades and gives a guarantee at it!

Овај момак продаје алат за оштрење свих сечива и на њега даје гаранцију!

DSCF8533_cr-ostrac-hive.jpg

DSCF8534-rot-fs-ostrac-hive.JPG


Want to be a Freemason? You will need masonry tools:

Желите у слободне зидаре? Требаће вам зидарски алат:


DSCF8470-vendor-hive.JPG


An unavoidable tool for true loumberjacks, for which you will also need protective gloves…

Неизбежан алат за дрвосече, за који ће вам требати и заштитне рукавице…

DSCF8485-vendor-hive.JPG

DSCF8473-vendors-hive.JPG


There are also finer, powered tools, brand new battery and electric units, with which you can start all kinds of business.

Има и финијих, електричних алата, потпуно нових јединица на батерије и струју, којима можете започети свакојаке послове.

DSCF8471-rot-vendors-hive.JPG

DSCF8512-alat-hive.JPG


Best of all – if you know how to handle all these tools, there is no doubt that you will end up in a high position in your business!

Најбоља ствар од свега – ако знате да баратате свим тим алатом, нема сумње да ћете у свом послу завршити на високом положају!

DSCF8688_cr-visoko-hive.jpg

DSCF8679-rot-visoko-hive.JPGSo if you’re chasing a career, don’t just write off a flea market! 😁

Дакле, ако јурите каријеру, немојте тек тако отписати бувљак! 😁


See you very soon!All the photos in this #makemesmile challenge are taken with the Fujifilm X-T20 and Fujinon XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS lens.

До скорог виђења!Све фотографије снимљене су фотоапаратом Фуџифилм Х-Т20, са објективом Fujinon XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS.


This post is made as a contribution to a photo challenge done in collaboration of two of our members: @tattoodjay hosts a competition called “Wednesday Walk” and @elizacheng’s contest called “Make me Smile”.

Овај текст сачињен је као прилог фотографском такмичењу организованом у сарадњи два наша члана: @tattoodjay домаћин је такмичења под називом „Шетња средом“ а такмичење које води @elizacheng назива се „Измами ми осмех“.


* * *

Related Posts / Повезани текстови

MakeMeSmile – Tennis Season Open! [eng/срп] Измами ми осмех – Отворена тениска сезона!

MakeMeSmile – Flea Market Portraits III [eng/срп] Измами ми осмех – Портрети са бувље пијаце III

MakeMeSmile – The Best of 2020 [eng/срп] Измами ми осмех – Најбоље из 2020.

WednesdayWalk – Mud & Magic [eng/срп] Шетња средом – Блато и чаролија

WednesdayWalk – Search for Cinderella [eng/срп] Шетња средом – Потрага за Пепељугом

Yearning for а Bicycle [eng/срп] Чежња за бициклом

WednesdayWalk – Murk [eng/срп] Шетња средом – Тмина

WednesdayWalk – Koshava [eng/срп] Шетња средом – Кошава

WednesdayWalk – Autumn Blues [eng/срп] Шетња средом – Јесењи блуз

WednesdayWalk – Going Illegal [eng/срп] Шетња средом – Прелазак у илегалу

WednesdayWalk – A Natural Softbox [eng/срп] Шетња средом – Природни распршивач светла

WednesdayWalk – Sun & Fear [eng/срп] Шетња средом – Сунце и страх

WednesdayWalk – A Statue Day [eng/срп] Шетња средом – Дан скулптура

WednesdayWalk – Wet Walk [eng/срп] Шетња средом – Влажна шетња

WednesdayWalk – Street Life [eng/срп] Шетња средом – Живот улице

WednesdayWalk – Winter is Coming! [eng/срп] Шетња средом – Долази зима!

WednesdayWalk – Alen Invasion! [eng/срп] Шетња средом – Инвазија Алена!

Алтернативно лечење (Serbian)

WednesdayWalk – Framing [eng/срп] Шетња средом – Урамљивање

Youth Football (Soccer) Training [eng/срп] Омладински фудбалски тренинг

WednesdayWalk – Lens Search [eng/срп] Шетња средом – Потрага за објективом

WednesdayWalk – A Hot September Day [eng/срп] Шетња средом – Врео септембарски дан

WednesdayWalk – Visit to Spiderman [eng/срп] Шетња средом – Посета Спајдермену

WednesdayWalk – Ghost Town [eng/срп] Шетња средом – Град духова

WednesdayWalk – Cave Dubočka [eng/срп] Шетња средом – Дубочка пећина

Amazing Nature Contests – August 2020 – #02 – Cave Ceremošnja (Part II) [eng/срп] Чудесна природа – Август 2020 – #02 – Пећина Церемошња (други део)

WednesdayWalk – Cave Ceremošnja (Part I) [eng/срп] Шетња средом – Пећина Церемошња (први део)

Amazing Nature Contests – August 2020 – #01 – Rajko’s Cave (Part II) [eng/срп] Чудесна природа – Август 2020 – #01 – Рајкова пећина (други део)

WednesdayWalk – Rajko’s Cave (Part I) [eng/срп] Шетња средом – Рајкова пећина (први део)

WednesdayWalk – Flea Market Portraits II [eng/срп] Шетња средом – Портрети са бувље пијаце II

WednesdayWalk – A Day to Forget [eng/срп] Шетња средом – Дан за заборав

WednesdayWalk – Screwed World [eng/срп] Шетња средом – Уврнути свет

WednesdayWalk – At the French Cap [eng/срп] Шетња средом – код Француске капе

WednesdayWalk – Furniture Day [eng/срп] Шетња средом – дан за намештај

WednesdayWalk – Flea Arsenal [eng/срп] Шетња средом – бувљи арсенал

WednesdayWalk – Jungle Market [eng/срп] Шетња средом – пијачна џунгла

Traditional Street Soccer Tournament – Finals [eng/срп] Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2020 – финале

WednesdayWalk – Barbecue Landscapes [eng/срп] Шетња средом – роштиљски пејзажи

WednesdayWalk – Meeting Friends [eng/срп] Шетња средом – сусрети с пријатељима

WednesdayWalk – Sports Season! [eng/срп] Шетња средом – спортска сезона!

WednesdayWalk – Music Flea Market! [eng/срп] Шетња средом – музичка бувља пијаца!

WednesdayWalk – Flea Market is Back in Business! [eng/срп] Шетња средом – Бувљак поново ради!

WednesdayWalk – History walk [eng/срп] Шетња средом – Шетња кроз историју

WednesdayWalk – Flea Market Portraits [eng/срп] Шетња средом – Портрети са бувље пијаце

WednesdayWalk – Kissing the Doors [eng/срп] Шетња средом – Љубљење врата

WednesdayWalk – The Best Friend [eng/срп] Шетња средом – Најбољи пријатељ

First Month of а Quarantine… [eng/срп] Карантин, први месец…

WednesdayWalk – Flea Art Gallery [eng/срп] Шетња средом – Бувља галерија

WednesdayWalk – No More Coronavirus! [eng/срп] Шетња средом – Нема више коронавируса!

WednesdayWalk – Remembering Walks… [eng/срп] Шетња средом – Сећање на шетње…

WednesdayWalk – Toy Story [eng/срп] Шетња средом – Прича о играчкама

WednesdayWalk – A Special Offer [eng/срп] Шетња средом – Посебна понуда

WednesdayWalk – One Dull Evening [eng/срп] Шетња средом – Једно досадно вече

WednesdayWalk – Beter than Viagra [eng/срп] Шетња средом – Боље од вијагре

Sunday Walk 4 WednesdayWalk [eng/срп] Недељна шетња за среду

TeamSerbia Photo SerbiaContest — Street Photography [eng/срп] Такмичење ТимaСрбија — Улична фотографија

Flea Market Report on Jan 26th 2020 [eng/срп] Извештај са бувље пијаце од 26. јануара 2020.

Boy−Girl Relations — Instruction Manual [eng/срп] Мушко−женски односи — упутство за употребуimg

e-vizitka - 2017-10-28_131026-mala.jpg


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

Sort:  

На бувљаку можете чак и зарадити богатство. Ако знате шта да тражите. На пример, слике уметника социјалиста. Неки занемарују наслеђе СССР-а. Слика се може купити врло јефтино. Иако су трошкови таквих слика изузетно високи код познавалаца уметности. Зато што куповина такве слике у провинцији може бити пријатно изненађење.

SUBSCRIBE
#StockPhotos
https://steemit.com/trending/hive-109286
The best place to share your free to use stock photos and earn STEEM & TRX.
Your post is rewarded and we support every member of the community!

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68775.79
ETH 3844.41
USDT 1.00
SBD 3.66