Sort:  
 2 years ago 

Təşəkkür. Heç deməyin, özü də keçicidir. Mənə keçdi yaxın uşaqdan. Amma, hələ ki buraxmır. Öskürəndə qazaxları daş yuxusundam oyada bilirəm😃

 2 years ago 

Vəziyyət ciddidir. Gərək özüvü qoruyasan. Ciddiliyi onda görürəm ki, yoluxucudur

 2 years ago 

Robinzon Kruzo kimi adaya çəkiləsən))))))

 2 years ago (edited)

Tərki problemlər. Öz canın öz başın😊 Bircə ПЯТНИЦА əksilməsin 😉 ДАЙ БОГ🤲

 2 years ago 

Yaxşı qurtarmısız... 😊

 2 years ago 

Heç demə, biz dağ uşağıyıq, xəstəlik nədir bilmərik, amma tutulanda qəliz olur 😃

 2 years ago 

Mən də beləcə çox düşünürdüm. Yığıb-yığıb adamı birdən tutur... Onda da uje vəziyyət bir balaca qəlizləşir. Bir daha yastığın yüngül olsun, ALLAH şəfa versin. AMİN İNŞƏƏALLAH🤲

Coin Marketplace

STEEM 0.31
TRX 0.11
JST 0.034
BTC 65139.82
ETH 3206.69
USDT 1.00
SBD 4.16