ƏN BÖYÜK NEMƏT CANSAĞLIĞIDIR!

in Steemit Azerbaijan☪✔2 years ago

Salam, dostlar! Necəsiz? 10 gündən çoxdan xəstələnmişəm, amma dəqiq bilmirəm adı nədir bu xəstəliyin, çünki başdan ta ayağa ağrılar var, hərarət 38+, boğaz ağrı və.s amma iştaham var.
Sabirabadda toyda bir nəfər gəlib Habil Əliyevə
yaxınlaşıb sifariş verir:

  • Habil müəllim mənə bir “Rast” çal, içində “Segah”
    da olsun, “Çahargah” da olsun, “Şur” da olsun”…
    Habil Əliyev deyir:
  • Baş üstə! Amma bir şərtim var. Get mənə bir
    qarpız gətir, içində badımcan da olsun, pomidor
    da olsun, xiyar da olsun…

Rəhmətlik Habil Əliyevin sözü olmasın məndə deyəsən bir çox xəstəlik bir ağrının içindədir 😀😃

Allah sizləri qorusun. Əsas can sağlığıdır. Çünki ondan daha dəyərli nemət yoxdur.

IMG_20210803_133311.jpg

Sort:  
 2 years ago 

Can Qardaş.. ALLAH şəfa versin,Yastığın yüngül olsun.... AMİN İNŞƏƏALLAH🤲 Rəhmətliyin çox elə maraqlı sözləri, cümlələrim var...

 2 years ago 

Allah köməyin olsun əziz qardaş.

 2 years ago 

Bahəm Qardaşım. İndi necəsən? Özüvü necə hiss edirsən?

 2 years ago 

Salam Qardaş. Boğaz ağrı, tempratura yoxdur daha, amma öskürək, başağrı qalıb. O da düzələr İnşallah.

 2 years ago 

Can Qardaş səbrli ol. Yaxşı olar AMİN İNŞƏƏALLAH🤲

 2 years ago 

Allah şəfa versin.

 2 years ago 

Amin! Ve sağ bi 🙏

Mənim düz bir ay sonra xəstəliyimin adını qoya bildilər. Allah kömək olsun 🙏

 2 years ago 

Təşəkkür. Heç deməyin, özü də keçicidir. Mənə keçdi yaxın uşaqdan. Amma, hələ ki buraxmır. Öskürəndə qazaxları daş yuxusundam oyada bilirəm😃

 2 years ago 

Vəziyyət ciddidir. Gərək özüvü qoruyasan. Ciddiliyi onda görürəm ki, yoluxucudur

 2 years ago 

Robinzon Kruzo kimi adaya çəkiləsən))))))

 2 years ago (edited)

Tərki problemlər. Öz canın öz başın😊 Bircə ПЯТНИЦА əksilməsin 😉 ДАЙ БОГ🤲

 2 years ago 

Yaxşı qurtarmısız... 😊

 2 years ago 

Heç demə, biz dağ uşağıyıq, xəstəlik nədir bilmərik, amma tutulanda qəliz olur 😃

 2 years ago 

Mən də beləcə çox düşünürdüm. Yığıb-yığıb adamı birdən tutur... Onda da uje vəziyyət bir balaca qəlizləşir. Bir daha yastığın yüngül olsun, ALLAH şəfa versin. AMİN İNŞƏƏALLAH🤲

Allah şəfa versin🙏🏻

 2 years ago 

Allah köməyin olsun! 🙏

 2 years ago 

Allah şəfa versin bütün xəstələrə

 2 years ago 

Amin🙏

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.14
JST 0.037
BTC 61932.90
ETH 3416.56
USDT 1.00
SBD 4.63