Katana

in hede-io •  5 months ago

katana, eski japonya'da savaşçıların fedoallere karşı hizmetleri neticesinde üretilmeye başlayan bir silahtır. tarihte, çeşitli şekillerde ve kalitelerde katanalar yapılmıştır. eskiden sadece aristokratlar tarafından seçilen "samuray" isimli savaşçılara verilmekteydi. katana son derece atiklik ve kıvraklık isteyen bir silahtır ve ayrıca kesin ölüm getirdiği bilinmektedir.


source

bu kılıç son derece dayanıklı ve bir o kadar da keskindir. bununla birlikte dünyanın en keskin kılıcı ünvanını elinde bulundurmaktadır. tabanca mermisini eşit iki parçaya bölecek kadar keskin, saç telini ortadan ikiye ayırabilecek kadar hassastır. bu silah japon halkında gururu, ruhani gücü ve itaatkarlığı temsil etmektedir. o kadar tehlikeli bir silahtır ki insan vücudunu tek hamle ile ikiye ayırabilir. neyse ki günümüzde sadece özel talepler üzerine üretilmektedir. geçmiş tarihte birçok kılıç türü ile rekabet içerisinde olmuş ve şüphesiz galip de gelmiştir, hatta kaynaklarda japonların düz uçlu kılıçları alay konusu ettikleri bile bahsedilmektedir.


Posted on Hede.io - Knowledge Sharing Dictionary
Read this entry or all entries about katana.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Merhaba, yazınız @try-market ve @kusadasi tarafından yürütülen küratör projesi kapsamında seçilmiştir.Proje yazısı hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca seçilen yazılar haftalık Cointurk Küratör Projesi raporunda yer almaktadır.
Cointurk Discord Kanalı

·

Teşekkür ederim. :)

Bunu görünce samuray Jack ve aku aklıma geliyor:)

·

Bir zamanlar izlemedik desem yalan olur. :))

This post has received a 0.31 % upvote from @drotto thanks to: @lightshield.

Evimde bir tane var desem inanır mısın 😂

·

Görselini atabilirsiniz hocam. 😂

·
·

Çok keskin olduğunu sanmıyorum bunun 😂15280955187441169017555.jpg

·
·
·

Hocam zaten keskinlikleri üretim kalitelerine göre değişebiliyor.

This post has received a 1.23% upvote from thanks to: @lightshield.
For more information, click here!!!!

If you use our Robot before your post has 1 day and get an Upvote greater than 1%, you will automatically receive Upvotes between 1% and 10% as a bonus from our other robots.

Do you know, you can also earn passive income after every bidding round simply by delegating your Steem Power to @minnowhelper?
you can delegate by clicking following links: 10 SP, 100 SP, 500 SP, 1000 SP or Another amount

Help support @minnowhelper and the bot tracker by voting for @yabapmatt for Steem witness! To vote, click the button below or go to https://steemit.com/~witnesses and find @yabapmatt in the list and click the upvote icon. Thank you.

Voting for @yabapmatt

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by LightShield from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Thank you for being so patient! We’re slowly catching up with our SP! Almost There!

Most recent user guide released on: May 14th

As a friendly reminder, the current upvote fee is $0.12 SBD ($0.121 for incognito). Current 300%+ upvote is now $0.36+ SBD.

Join our 10 SP Challenge!!!

Simply click this link to delegate 10 SP Now!

Or delegate any of these other amounts and make a "striking" return on your investment!
50 SP --- 100 SP --- 200 SP --- 500 SP --- 1000 SP

That being said...

BOOOOOOOOOM!!!

The ground shakes as incredible power lights the sky. The thunder tests the quality of your post and deems it worthy, rewarding it with a 300% upvote and comment from @thundercurator.

Increase your chances of a 100% upvote and support the project by:

Investors who delegate SP to @thundercurator are entitled to 75% of @thundercurator income after curation. Get on-board early and grow with us!