Jedna bitwa trzy cmentarze (część 3 - Commonwealth Cassino War Cemetery)

in #engrave4 years ago (edited)

W dwóch poprzednich postach przedstawiałem narodowe cmentarze wojenne polski i niemiecki, które zostały zlokalizowane w okolicach Cassino, ale nie tylko te armie walczyły o przełamanie Linii Gustawa, przez długie miesiące od stycznia do kwietnia 1944 roku również Brytyjczycy i Kanadyjczycy próbowali przełamać opór wojsk niemieckich. W walce o klasztorne wzgórze zginęło wielu z nich.

B01.jpg

W tradycji anglosaskiej przyjęło się, że gdy było to możliwe, to umieszczano cmentarze wojenne w pobliżu teatru działań wojennych. Podobnie stało się w przypadku bitwy pod Monte Cassino, jednej z najbardziej zażartych bitew na włoskiej ziemi, Niemcy stawili aliantom zaciekły opór broniąc swoich pozycji w Cassino a w szczególności na klasztornym wzgórzu, którego zdobycie otwierało aliantom prostą drogę na Rzym.

B02.jpg

B03.jpg

Commonwealth Cassino War Cementary inaczej od dwóch poprzednich cmentarzy zostało ulokowane w samym mieście Cassino u podnóża wzgórza o którą toczyły się najcięższe walki. Odwiedzających każdy z brytyjskich cmentarzy wojennych wita monument z napisem „Their names liveth for evermore” (Ich imiona żyją wiecznie), pochowanych zostało tu 4271 żołnierzy wspólnoty brytyjskiej, ponadto uczono tu pamięć o 194 kanadyjskich żołnierzach, którzy polegli w bitwie.

B04.jpg

B05.jpg

B06.jpg

B10.jpg

B11.jpg

Podobnie jak w przypadku niemieckiego cmentarza znajdziemy tu bezimienne groby, ale prace w identyfikacji szczątków pochowanych tu żołnierzy nie ustają. Półtora roku temu, 75 lat po śmierci zidentyfikowano szczątki telegrafisty Victora Jamesa Crosby z Królewskiej Marynarki Wojennej. Crosby był rozbitkiem z łodzi podwodnej Saracen, którą zatopili Niemcy, został zatrzymany i skierowany do obozu jenieckiego, skąd uciekł. Przedostał się do południowych Włoch, gdzie ukrywał się u włoskiej rodziny, ale w grudniu 1943 został wydany przez innego Włocha, aresztowali go niemieccy żandarmi i na miejscu rozstrzelali.

B07.jpg

B08.jpg

B09.jpg

B12.jpg

B13.jpg

Moją uwagę przykuł jednak pewien szczegół, z którym nie spotkałem się wcześniej. W ustronnym miejscu na cmentarzu znajduje się pomieszczenie z pełną listą pochowanych żołnierzy, w księgach oprócz imienia i nazwiska, daty urodzenia i śmierci znajdziemy informacje o przydziale służbowym, a także o pochodzeniu i stanie rodzinnym. Nagrobki wyróżniają się natomiast płaskorzeźbami z symbolami pododdziałów.

B14.jpg

B15.jpg

B16.jpg

B17.jpg

A na koniec mapa z lokalizacją opisanych wcześniej i dziś cmentarzy wojennych, gdyby ktoś się wybierał. Tylko na mapie wygląda, że polski cmentarz jest blisko miasta, ale trzeba mieć na uwadze wspinaczkę serpentynami na wzgórze klasztorne, ale warto, również po drodze widoki są powalające, można sobie w łatwy sposób uzmysłowić dlaczego te akurat wzgórze miało strategiczne znaczenie dla niemieckiej obrony.

screenshot-www.google.com-2019.03.21-20-04-56.png


Pierwotnie opublikowano na LesioPM. Blog na Steem napędzany przez DBLOG.

[//]:# (!steemitworldmap 41.476905 lat 13.826595 long Jedna bitwa trzy cmentarze (część 3 - Commonwealth Cassino War Cemetery) d3scr)

Sort:  

🏆 Hi @lesiopm! You have received 0.3 STEEM reward for this post from the following subscribers: @cardboard
Subscribe and increase the reward for @lesiopm :) | For investors.

Congratulations, Your Post Has Been Added To The Steemit Worldmap!
Author link: http://steemitworldmap.com?author=lesiopm
Post link: http://steemitworldmap.com?post=jedna-bitwa-trzy-cmentarze-czesc-3-commonwealth-cassino-war-cemetery


Want to have your post on the map too?

  • Go to Steemitworldmap
  • Click the code slider at the bottom
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post
  • Congrats, your post is now on the map!

Gratulacje! Twojej wysokiej jakości treść podróżnicza została wybrana przez @saunter, kuratora @pl-travelfeed, do otrzymania 100% upvote, resteem oraz podbicia całym trailem @travelfeed! Twój post jest naprawdę wyjątkowy! Artykuł ma szansę na wyróżnienie w cotygodniowym podsumowaniu @pl-travelfeed. Dziękujemy za to, że jesteś częścią społeczności TravelFeed!

komentarz.png

Dowiedz się więcej o TravelFeed klikając na baner powyżej i dołącz do naszej społeczności na Discord.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 28714.48
ETH 1806.70
USDT 1.00
SBD 2.83