My Application for DaVinci as Translator Role [Tagalog]

in #davinci-application3 years ago (edited)


source.

My introduction in English

Hi everyone im Rojelly ann Sotto, Im 27 years old and my Native Language is Tagalog. My country is Philippines, im proud for being a Filipino. I have three kids and im also a fulltime Mom.

I have experience for being a translator in Utopian and i started to join in utopian.io in January 2018.
My reason why applying as an Translator in Davinci Project is i want to help the project Owner to translate there Project in my Native language and i would like to contribute a good quality.

Ang aking pagpapakilala sa wikang Filipino

Kamusta ang lahat ako nga pala si Rojelly ann Sotto, ako ay dalawamput pitong taong gulang at ang aking katutubong wika ay Tagalog. Ang aking bansa ay Pilipinas, Ipinag-mamalaki ko na ako ay isang Pilipino.
Mayroon akong tatlong Anak at Buong oras ang aking pagiging ina.

Mayroon akong karanasan bilang isang Taga-pagsalin sa Utopian at ako ay nagsimulang lumahok sa utopian.io noong Enero 2018.
Ang dahilan ng akin pag-aply sa Proyekto ni Davinci ay gusto kong makatulong sa May-ari ng Proyekto upang maisalin doon ang proyekto sa aking katutubong wika at gusto ko maibahagi ang magandang kalidad.

Here are some samples of my previous translation

https://steemit.com/utopian-io/@rojellyannsotto/translating-1-215-words-of-suitecrm-core-english-to-tagalog-no-10

https://steemit.com/utopian-io/@rojellyannsotto/sd-maid-or-translating-1-150-words-from-english-to-filipino-no-1

https://steemit.com/utopian-io/@rojellyannsotto/translating-1-394-words-of-ancap-ch-from-en-english-to-tagalog-no-2

I have experience in Utopian as a Proofreader and also a Translator at the same time.

11.png

My activity in crowdin

https://crowdin.com/profile/rojellyannsotto/activity

English introduction voice record

Filipino Version voice record

Sort:  

@resteemator is a new bot casting votes for its followers. Follow @resteemator and vote this comment to increase your chance to be voted in the future!