Sort:  

wektu posting mepet wa langka glet sing 4dn munggah

Ya ngesuk bae. Dinggo ng postingan sing anyar liyane.. sing penting wis ngarti carane 😉

iya wa siap,👍

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 63749.66
ETH 3419.02
USDT 1.00
SBD 2.48