Sort:  

wektu posting mepet wa langka glet sing 4dn munggah

Ya ngesuk bae. Dinggo ng postingan sing anyar liyane.. sing penting wis ngarti carane 😉

iya wa siap,👍

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.029
BTC 67402.68
ETH 3481.04
USDT 1.00
SBD 2.65