Ethereum Coin [Cointurk 33. Projesi] Square_Sausage#5674

in cointurk •  last year 

 

kaynak

2014’te VitalikButerin tarafından projelendirilen ve geliştirilen Ethereum, akıllı sözleşmelerin kurulabildiği ve uygulandığı bir platform olarak karşımıza çıkıyor. Yeni nesil kripto para birimi veya bitcoin 2.0 olarak adlandırılan merkezi olmayan kripto para birimi Etherreum, diğer kripto paralardan farklılaşarak  bir devrim meydana getiriyor. Ethereum'un kripto para kavramının ötesine geçtiği ve Fıntech endüstrisindeki bir çok şirket için açık bir platform olması, kripto para biriminin akıllı sözleşmeleri sayesinde gerçekleştiğini bütün kripto para analizi yapanlar tarafından duydum diyebilirim.  Ether her yere nüfuz eden ince cisimdi. kripto para biriminin ödeme birimiyle aynı ada sahip olan Ethereum yakında tüm alanlara nüfuz edecek gibi görünüyor. Ethereum kripto parayı oluşturan VitalikButerin 2017 yılında kesinlikle ödemelere odaklanmamaya karar verdi. Kendi açıklamalarına göre kripto para kripto para birimi olan Ethereum, akranlar arası bir ağ tarafından akıllı sözleşmelerin yürütülmesi için gerekli olan kripto para yakıtı olmuştur. Çünkü Ethereum kripto para birimi kaynakların alışverişi veya akıllı sözleşmeleri kullanarak işlemleri kaydetme aracı olarak uygulanmaktadır.

kaynak

Ethereum kripto para biriminin kurduğu platform ekonomik yararı çıplak gözle görüldüğünden hem yatırımcıların hem de Fıntech canavarlarının ilgisinin arttığını belirtmekte doğru olur. Sonuçta iç hukukta kullanılan akıllı sözleşmeler her zaman ki hukuki prosedürler işlemlerini onaylaması için uygun bir platform ile değiştirerek tarihi yaratır. Ayrıca Ethereum kripto para sitesi olan sanal makine bir çok programlama diliyle yazılmıştır. Bu farklı alanlardaki evrenselliği ve cihazı teyit eder. Ana platform uygulaması Ethereum kripto para olmasına rağmen geliştiriciler bu makinenin üzerinde inşa edildiği akıllı sözleşmelerin yetkisiz bir parazite karşı korunacağını ve herkes tarafından kullanılmasını sağlandığını söylemektedir. Evrim şuan yapılmaktadır. Ancak dün ve bugün olduğu gibi Ether dünyanın ayrılmaz bir parçasıdır. 

Ethereum'un şuan ki piyasa durumu

Last prince= $ 444.03343

24 High =  $ 462.63376

24 Low =  $ 435.45200

Markep Cap = $ 44,584,943,114 


Bir sonraki proje için öneri

- Steem' e yeni başlayanlar kendilerini hangi kategoride geliştirmelidir.


Bu proje kapsamında yazdığım makalenin kullanım hakları @kuşadası ekibine aittir.


Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

I usually browse steemit from my smartphone while on the can

thank you for comment.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Square_Sausage from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @efehantr! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - Round of 16 - Day 4


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!