Proč padá SBD?

in #cesky6 years ago (edited)

Pád kryptoměn postihl i STEEM. Proč ale ksakru padá i SBD... a to dost pod hodnotu jednoho dolaru? Toť otázka pro dnešní den.


SBD = USD, nebo snad ne?


Asi jste si všimli, že je zde možnost konvertování SBD na STEEM v takovém poměru, jako by SBD byl roven hodnotě amerického dolaru. Pokud by byl STEEM roven hodnotě 0.5 USD, pak byste dostali za konvertovaný SBD cca 2 STEEMy. Věc se ale má tak, že není vždy možné konvertovat SBD na STEEM v již zmíněném poměru.

Inu, abych to vysvětlil srozumitelněji... představte si, že v celém (nějakém imaginárním) blockchainu je 100 STEEMů a 100 SBD. Celkově hodnota všech tokenů dosahuje kupříkladu 200 USD. A teď se vás ptám, co se asi tak stane, pokud reálná hodnota celé sítě spadne z 200 USD na 20 USD? V síti máte 100 tokenů blížících se k ceně jednoho dolaru, jejichž hodnota je garantována konverzí na STEEMy. To znamená, že by se extrémně vyplatilo provést okamžitě konverzi na STEEMy. Samozřejmě toto by se snažili dělat asi všichni uživatelé (někteří by věc řešili prodejem SBD), čímž by se stalo, že během 3denní konverze by STEEM klesl natolik, že byste dostali pouze zlomek hodnoty USD. Poté by Vám za konverzi mohli slíbit i miliardy STEEMů a krásná hyperinflace by byla na světě.

(Samozřejmě kredibilita celé sítě by byla na nule téměř okamžitě, takže byste z konverze nedostali pravděpodobně vůbec nic, ale to opomíjím)

Proto tu máme pojistku. A to ve formě, o které jsem dříve vůbec nevěděl (možná proto, že takto krizová situace ještě nenastala).


Toto je screenshot ze https://steemworld.org. To asi víte. Zajímavé je, že cena Internal Median Price (dále jen "IMP") nějak neklesá... a to i přes to, že cena STEEMu je pod hodnotou 0.4122$ už pár dní. IMP je určována feedem svědků a je to mediánová hodnota STEEMu za posledních 5 dní; proč se ale za poslední tři dny téměř vůbec nepohnula? Důvodem je to, že je zde tzv. SBD Debt Ratio, což je poměr hodnoty SBD tokenů (vždy 1 USD × počet SBD) vůči celkové hodnotě (hodnota STEEMů + hodnota SBD tokenů). Maximální hodnota je stanovena na 1:10 (tedy 10%). Jelikož je maximum dosaženo a situace s imaginárním blockchainem, kterou jsem popisoval výše, nechceme dosáhnout, tak je minimální hodnota IMP určena tak, aby SBD Debt Ratio bylo maximálně 10%. Tedy: VIRTUAL SUPPLY (= Celková hodnota tokenů v blockchainu ve STEEMu → POČET SBD/IMP + POČET STEEMů) × IMP10 × POČET SBD

Jelikož se tedy takto uměle upraví IMP, tak je pak její hodnota o dost výše než reálná hodnota STEEMu. Konverze SBD se však řídí dle IMP. To znamená, že když konvertujeme teď 1 SBD, dostaneme STEEMy v hodnotě cca 0,7615$ ... tedy POČET KONVERTOVANÝCH SBD × (SKUTEČNÁ CENA STEEMU NA BURZE / IMP) . To je tedy reálná hodnota SBD, pokud bychom ji určovali pouze podle nynější možnosti konverze a od budoucna nic neočekávali. Proto je nyní se SBD problém a nikomu se nevyplatí SBD nakoupit (tím zvýšit jeho hodnotu) a SBD následně konvertovat.

Vedlejším efektem uměle zvýšeného IMP je i to, že se vám špatně ukazuje hodnota vašich článků. Ta totiž nepočítá s externí cenou, nýbrž s IMP (může se lišit dle platformy, kterou používáte - o žádné, která by hodnotu článku počítala z ceny na burze, však nevím). Proto doporučuji dávat si veliký pozor na upvote boty, protože reálná hodnota upvotu, který vám je udělen, je cca o 24,5% (1 - SKUTEČNÁ CENA STEEMU NA BURZE / IMP) nižší, než je vám ukázáno a spousta botů s tím nemusí počítat. Takže než někam pošlete prachy, raději si výplatnost přepočítejte z předchozích upvotů, který bot udělil.

Jak Ztohoven?


Jako jediné organické řešení problému vidím v čekání na korekci. Jedině růst ceny STEEMu může SBD vytáhnout zase o kus výše (nebo nákup SBD naivníma velrybama). Můžete si myslet, že držet SBD je výhodné, protože se bude v budoucnu blížit k hodnotě jednoho dolaru, ale takové uvažování je chybné. Cena SBD bude korelovat s nárůstem STEEMu, neboť jeho reálná hodnota je - jak už jsme si říkali - vyjádřena poměrem SKUTEČNÉ CENY STEEMU NA BURZE / IMP. Jediný rozdíl v SBD a STEEMu při nárůstu je ten, že reálná hodnota SBD se zastaví na hodnotě 1 USD... tedy ve chvíli, kdy se SBD Debt Ratio začne snižovat (IMP zvyšovat).

Dalším řešením může být zásah svědků. Mohou například zvýšit Maximální SBD Debt Ratio. Tento způsob odstranění problému se mi ale zdá dosti násilný, protože samozřejmě způsobí nutnost Hard Forku a navíc kvůli tomu dost možná vystřelí SBD prudce na hodnotu USD, což samozřejmě způsobí zvýšený počet konverzí na STEEM, to pak zapříčiní větší emitaci STEEMů a to nečekaně sníží jejich hodnotu. Více SBD v síti navíc způsobuje větší náchylnost k těmto problémům; stačí pak menší pád krypta a SBD padá také.

A nebo vývojáři přijdou s něčím úplně jiným, co si nedokážu představit. Kdo ví...Ještě dodávám, že jsem o této problematice moc článků nečetl... k mému překvapení toho moc o SBD v sekci Trending není. Spíš jen pozoruji. Pokud jste tedy našli nějakou chybu, byl bych moc rád za opravu. Díky. :)

Sort:  

Vyplatí se teď dát si 100% na SP?

V tuto chvíli je to naprosto jedno, poněvadž SBD stejně nedostáváš. A když už dostáváš, tak je to naprosto minimální část odměny (teď je to cca 0.003% odměny v SBD), takže teoreticky by sis polepšil, ale prakticky je to úplně jedno. A dokud se SBD neustálí k hodnotě jednoho dolaru, tak nebudeš dostávat SBD. Takže 100% SP na článek nefunguje ani jako forma pojistky, kdybys náhodou SBD dostávat začal. Podle mě je výhodnější dát si 50/50 a mít k dispozici STEEMy, s kterými lze manipulovat a přesouvat je.

Díky za informace, právě toto mi vrtalo hlavou a už je to jasnější.

Sám jsem zkusil experimentálně něco convertnout a očekávaný efekt z toho nebyl. Tak alespoň poučení pro příště :-)

Zase na druhou stranu si o moc nepřišel (možn si i něco málo vydělal). Cena SBD na burze se v poslední době pohybuje velmi blízko své reálné hodnotě; není nijak přeceněná.

You got a 4.09% upvote from @booster courtesy of @samotonakatoshi!

NEW FEATURE:

You can earn a passive income from our service by delegating your stake in SteemPower to @booster. We'll be sharing 100% Liquid tokens automatically between all our delegators every time a wallet has accumulated 1K STEEM or SBD.
Quick Delegation: 1000| 2500 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000

Congratulations @samotonakatoshi! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 10000 upvotes. Your next target is to reach 15000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Sneaky-Ninja-Throwing-Coin 125px.jpg
Defended (50.11%)
Summoned by @samotonakatoshi
Sneaky Ninja supports @youarehope and @tarc with a percentage of all bids.
Everything You Need To Know About Sneaky Ninja


woosh

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.027
BTC 64278.56
ETH 3504.01
USDT 1.00
SBD 2.54