Sort:  

Sám jsem zkusil experimentálně něco convertnout a očekávaný efekt z toho nebyl. Tak alespoň poučení pro příště :-)

Zase na druhou stranu si o moc nepřišel (možn si i něco málo vydělal). Cena SBD na burze se v poslední době pohybuje velmi blízko své reálné hodnotě; není nijak přeceněná.

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.02
BTC 11750.29
ETH 429.56
SBD 1.05