Sort:  

V tuto chvíli je to naprosto jedno, poněvadž SBD stejně nedostáváš. A když už dostáváš, tak je to naprosto minimální část odměny (teď je to cca 0.003% odměny v SBD), takže teoreticky by sis polepšil, ale prakticky je to úplně jedno. A dokud se SBD neustálí k hodnotě jednoho dolaru, tak nebudeš dostávat SBD. Takže 100% SP na článek nefunguje ani jako forma pojistky, kdybys náhodou SBD dostávat začal. Podle mě je výhodnější dát si 50/50 a mít k dispozici STEEMy, s kterými lze manipulovat a přesouvat je.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 67321.51
ETH 3513.34
USDT 1.00
SBD 2.83