RE: Dzień z życia w korpo- byłam korpo biurwą.📠

You are viewing a single comment's thread from:

Dzień z życia w korpo- byłam korpo biurwą.📠

in work •  2 years ago 

U mnie to był pomarańcz, który mnie po roku wykończył.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!